FAQs

27.7.2021
Sme spoločenstvo bytov v Martine a potrebovali by sme sa poradiť s jedným problémom. Máme vlastníčku bytu, ktorá sa nám doslova „nasťahovala“ do spoločných priestorov a ona jediná má odtiaľ kľúče. Pred 3,5 rokmi sa vymenil predseda a dozorná rada a po nejakom čase, keď sme sa spamätali, sme zistili na podnet ostatných vlastníkov, že pani využíva pivničný priestor v dome a nemá na to žiadnu zmluvu/súhlas od predchádzajúceho predsedu, resp. aspoň sa doteraz nepreukázala, a to aj na niekoľké vyzvania. Samozrejme zaň ani neplatí. Tiež akosi nemá záujem zaplatiť a celú situáciu len zahmlieva. Na schôdzi vlastníkov sme ju vyzvali, aby teda podpísala s nami zmluvu a chceli sme sa dohodnúť na odplate za výlučné užívanie spoločného priestoru. Navrhovali sme písomné hlasovanie, nakoľko nebol dostatočný počet prítomných vlastníkov. Pani sa ale stále vykrúca a naťahuje čas. Na vyzvanie predsedu na odovzdanie kľúčov od priestoru, prisľúbila, že tak urobí. Prešiel mesiac a nespravila tak. Správa sa veľmi neseriózne, a tak sa chceme spýtať: 1. Do akej výšky jej môžeme vyrubiť nájomné/odplatu za užívanie spoločného priestoru? 2. Do akého obdobia sa môžeme spätne vrátiť? (táto situá¬cia pretrváva už niekoľko rokov, približne 8)

3.8.2021 JUDr. Jana Guoth,  odborná konzultantka ZSaUN V oboch prípadoch ide [...]

2021-10-12T13:06:28+02:003. augusta 2021|

26.7.2021
Prosím o radu. V rámci spoločenstva vlastníkov bytov na Palarikovej ul. v Prešove sa vykonalo hlasovanie za prítomnosti 4 vlastníkov bytov zo šiestich, čo je v poriadku. Ale schôdzu neviedol riadne zvolený predseda, aj keď bol prítomný, nebolo hlasované vlastníkmi o zmene predsedu, resp. zmene, že schôdzu bude viesť iný vlastník. Zároveň v zápisnici je uvedený predsedajúci schôdze a ten istý je uvedený ako overovateľ. Myslím, že ak niekto vedie schôdzu nemal by byť aj overovateľom, alebo sa mýlim?

27.7.2021 JUDr. Jana Guoth,  odborná konzultantka ZSaUN V zmysle § 14a [...]

2021-10-12T13:04:21+02:0027. júla 2021|

2.6.2021
Chcem sa spýtať, ako je to s upratovaním spoločných priestorov, chodieb, schodiska. Sme malá bytovka so 6 bytmi, upratovanie si zabezpečujeme vo vlastnej réžii (pri upratovaní sa striedame). Jeden byt zostal momentálne dlhodobo neobývaný, keďže sa jeho majiteľ odsťahoval za prácou do zahraničia. Majiteľ podľa vlastných slov ale nebude nikomu platiť za upratovanie ani najímať firmu. Otázkou je, či je majiteľ bytu povinný sa aj naďalej starať o upratovanie alebo keďže je byt neobývaný odpadá mu táto zodpovednosť?

3.6.2021 JUDr. Jana Guoth,  odborná konzultantka ZSaUN Áno, povinnosť upratovať [...]

2021-10-12T12:54:28+02:003. júna 2021|

1.6.2021
Chcela by som sa spýtať viac otázok: – ako účtovať poplatky za správu nebytovým priestorom, poplatky ide o garáž a jeden nebytový priestor, ktorý sa používa na účel bývania. Poplatky do fondu opráv boli schválené na schôdzi, akou výškou majú prispievať, ale neviem napr.či im môžem za NP garáž účtovať svoj poplatok za správu (odmena správcu) a upratovanie spoločných priestorov a pod. – jeden z vlastníkov NP garáže mal do budovy od začiatku vstupné dvere, ale ostatné garáže nemajú. Ďalší z vlastníkov si tieto dvere urobil. Potrebuje na to nejaký súhlas správcu alebo iných vlastníkov? – ak zvolajú schôdzu vlastníci, zákon hovorí, že má na to právo ak ide o štvrtinu vlastníkov, ako formou to musia správcovi doručiť, musi abyť podpisy od tej štvrtiny overené notárom? Kto robí program schôdze a pozvánku v taktomto prípade? – na zmenu správcu v dome je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých?

2.6.2021 JUDr. Jana Guoth,  odborná konzultantka ZSaUN Príspevok na správu [...]

2021-10-12T12:53:03+02:002. júna 2021|
Go to Top