Prečo sa zúčastniť konferencie: „SPRÁVA BUDOV“?

Opýtajte sa tých, ktorí sa medzinárodnej konferencie zúčastňujú každý rok!  Dobrá nálada, priateľská atmosféra a rodinné prostredie správcov sú garanciou, že sa na konferencii budete príjemne cítiť aj Vy! Určite nájdete aj partnerov, priateľov či známych, nakoľko účasť správcov býva prinajmenšom hojná. Každý rok  konferencia okrem odborných prednášok,  firemných prezentácií a diskusií prináša aj relax a oddych.

Prednášateľmi sú nielen zástupcovia štátnej správy a akademickí pracovníci, ale aj na slovo vzatí odborníci z praxe. Firmy prichádzajú na prednáškach so svojimi novinkami, o ktorých podrobnosti je možné dozvedieť sa pri stolíku, pri ktorých na Vás čakajú zástupcovia firiem.

Pre koho konferenciu organizujeme?

Konferencia „Správa budov “ je určená pre profesionálne správcovské spoločnosti všetkých typov bytových domov a nebytových priestorov, pre správcov nehnuteľností, pre predsedov a zástupcov spoločenstiev vlastníkov bytov, stavebné a správcovské bytové družstvá, zástupcov bytových podnikov a hospodárstiev, pracovníkov štátnej správy, ktorí majú na starosti agendu správy budov, stavebných konaní a pod. Je určená aj vlastníkom bytov a nebytových priestorov, ktorých zaujíma všetko, čo súvisí so správou domov a chceli by sa dozvedieť všetko nové.

Konferencia má už svoju tradíciu a je povestná priateľskou atmosférou, o čom svedčí rastúci počet účastníkov. Ďakujeme za to našim odborným garantom, ktorými sú už tradične zástupcovia SvF TU Košice, Stavební fakulty ČVUT Praha a VŠB-TU Ostrava, ako aj ďakujem záštite konferencie od ŠFRB a mediálnej podpore od spoločnosti V.O.Č. Slovakia s.r.o., prostredníctvom www.tzbportal.sk a  časopisu Správca bytových domov a iných médií.

Čo tvorí obsahovú náplň konferencie?

Sekcie sú zväčša vytvorené v kombinácii prednášok z radov akademických pracovníkov, pracovníkov štátnej správy a firemných prezentácií. Prezentácie firiem sú hlavne zamerané na konkrétne riešenia problémov z praxe a odpovede na otázky účastníkov resp. riešenie praktických problémov.

Konferencia je interaktívna. Práve k tomu smeruje naša prosba: Ak chcete, aby sa na konferencii riešil Váš problém, neváhajte a napíšte nám tému, ktorá Vás zaujíma, otázku a problém, ktorý Vás trápi… Pokúsime sa nájsť na ňu v diskusiách odpoveď zo strany kompetentných prednášajúcich!

Prídete?

Stačí vyplniť prihlášku tu nižšie….. tešíme sa na Vás!

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA ÚČASTNÍKA

 na medzinárodnú konferenciu SPRÁVA BUDOV 2024

  Meno a priezvisko účastníka (názov spoločnosti) (povinné)

  Adresa

  Fakturačná adresa (ak je iná ako poštová)

  Telefón

  Váš email (povinné)

  Prihlasujem sa ako:

  IČO:
  IČ DPH:
  DIČ:

  Dátum narodenia:

  Za spoločnosť sa na konferencii zúčastní menovite:


  Prehlasujeme, že máme záujem stať sa účastníkom konferencie ako:

  POZNÁMKA: za člena sa považuje ten, ktorý má pred konferenciou uhradené členské

  Objednávame si Zborník

  v tlačovej formev elektronickej formev tlačovej aj elektronickej forme

  Otázky do diskusie
  Každý účastník má možnosť vstúpiť do diskusie svojou otázkou či problémom, ktorý by mal byť na konferencii riešený. Ak máte otázku / problémový okruh /príp. návrh, ktorý by ste chceli, aby konferencia riešila, zašlite nám ho prostredníctvom tohto formuláru:

  Odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním svojich osobných údajov pre vnútorné potreby Združenia v zmysle zákona o GDPR.

  Na základe prihlášky Vám bude zaslaná  faktúra, ktorú je nutné uhradiť do 14 dní od jej doručenia. Pri úhrade prosíme vyplniť v rubrike Správa pre prijímateľa: Meno a priezvisko účastníka  (alebo názov spoločnosti). V prípade, že sa konferencie nezúčastníte, poplatok sa nevracia.  Účastnícky poplatok sa hradí za konferenciu v celku. Odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním svojich osobných údajov pre vnútorné potreby Združenia v zmysle zákona o GDPR. Ubytovanie si každý účastník hradí sám.

  nečlen ZSaUN: účastnícky poplatok 138 € (bez DPH)
  člen ZSaUN: účastnícky poplatok 118 € (bez DPH)
  Účastnícky poplatok zahrňuje: občerstvenie – coffee break počas celej konferencie, 1x obed , 2x raut a spoločenský večer.
  Zborník v tlačovej forme 24 €/ ks (bez DPH)
  Zborník v elektronickej forme 12 €/ ks (bez DPH)
  Prihlášku zaslať najneskôr do 5.4.2024.

  Privítame účasť každého, kto by chcel prispieť aktívne k problémom správy budov.

  Taktiež  pripomíname  možnosť  stať sa členom Združenia správcov ažívateľov nehnuteľností . Združenie sa snaží  hájiť záujmy správcov, ako aj zrovnoprávniť vzťahy medzi správcami, spoločenstvami vlastníkov BDaNP ako aj vlastníkmi, či užívateľmi nehnuteľností. Člen Združenia má zľavnený účastnícky poplatok na konferenciu.

  Stačí vyplniť prihlášku: https://zsaun.sk/clenstvo/