3.6.2021 JUDr. Jana Guoth,  odborná konzultantka ZSaUN

Áno, povinnosť upratovať stanovené spoločné priestory vlastník má aj keď byt reálne neužíva. Mal by si upratovanie zabezpečiť. Pokiaľ by vlastníci na schôdzi odsúhlasili upratovanie prostredníctvom upratovacej spoločnosti, taktiež by mu vznikla povinnosť úhrady, tak ako ostatným vlastníkom.