ZMENA TERMÍNU!

Vážení kolegovia, partneri…

postrehli ste zmenu, vďaka ktorej sa žiaľ konferencia „Správa budov 2021“  presunula vďaka pandemickej situácii na nový termín: 8.- 10.9.2021 v Bešeňovej ako vždy….

Doteraz zaslané prihlášky sa automaticky presunú na nový termín, k čomu prosím o Váš súhlas. Ak by niekomu nový termín nevyhovoval, prosím, dajte nám to vedieť do 31.3.2021 (po tomto termíne to budeme  chápať ako Váš súhlas s novým termínom a zmeny už nebudú akceptované). Už teraz sa tešíme na Vašu účasť!

Nechceme však členov nášho ZSaUN sklamať, preto ako náhradu za konferenciu ponúkame možnosť zúčastniť sa na seminároch online. Plánujeme ich spolu so ZSVB a veríme, že Vás program konferencie zaujme.

Prvý online seminár plánujeme na 7.4.2021 

Prihlášku na seminár nájdete tu: Prihláška na on-line seminár 2021

Veríme, že sa nám podarí aspoň trochu nahradiť atmosféru konferencie a keď už niet iných možností, budeme sa môcť stretávať aspoň takto. Ak by ste chceli mať do budúcna odprednášané nejaké konkrétne témy, potešíme sa Vašim návrhom na mailovej adrese:  zsaun@zsaun.sk


Vážení kolegovia, správcovia, verejnosť…. milí potenciálni účastníci konferencie „Správa budov 2021“

Napriek pandemickej situácii a strašiakom vo forme čiernych a bordových okresov, napriek psychickej záťaži nás všetkých a nejasnej situácii nielen v správe ale na celom Slovenku verím, že sa tohoročná konferencia „Správa budov 2021“ uskutoční v riadnom plánovanom termíne 7.-9.4.2021.

Ťažko sa niečo sľubuje, ťažko sa plánuje, ťažko sa žije – ale nádej, viera a optimizmus dúfame, že zvíťazia. Žijem v tom, že bude lepšie. Po veľkej noci určite príde úľava – aj keď za sťažených podmienok – ale bude možnosť stretnúť sa.

Konferencia nebude tak pompézna, ako by som chcel – veď budeme oslavovať 10. ročník našich stretnutí, ktoré sú na celom Slovensku známe odbornosťou, diskusiami  a výmenou skúseností.  Obzvlášť v roku, v ktorom okrem 10. výročia konferencie oslavujeme aj 20. výročie založenia nášho vydavateľstva, som veril v ohňostroje a veselú zábavu, od ktorej pravdepodobne budeme musieť žiaľ upustiť.

Nezúfajme. Sila je v nás – ľuďoch, ktorí sa navzájom máme radi a to, že sa budeme môcť stretnúť – bude hlavnou odmenou pre nás všetkých.  V časoch, keď píšem tieto riadky, nik nevie, ako bude pandémia postupovať a aké budú rozhodnutia našej vlády. Zatiaľ je situácia taká ako je a v zmysle vyhlášky možno uskutočniť jednorazovú akciu, ktorá nesmie trvať dlhšie ako 48 hodín, za dodržania predpísaných bezpečnostných podmienok. Okrem samozrejmého rúška a dezinfekcie (ktorú verím, že dodržíme všetci),  bude nutné sa preukázať negatívnym testom, nie starším ako 12 hodín. Kto sa nestihne otestovať cestou na konferenciu, bude sa môcť otestovať vo vestibule hotela pri prihlasovaní sa. S pozitívnym testom žiaľ na konferenciu nebude vpustený nik, pozitívny účastník sa bude musieť vrátiť domov do karantény bez nároku na vrátenie účastníckeho poplatku.

Predpokladáme zmeny aj v hoteli, o nich však neviem povedať nič – hotel sa vyjadrí až po 19.3.2021.

Toto celé platí za predpokladu, že núdzový stav po veľkonočných sviatkoch pominie, budeme musieť dodržať vyhlášky, ktoré sa – dúfajme – už veľmi nezmenia (a ak áno, tak iba k lepšiemu). Sledujte prosím www.zsaun.sk  a www.tzbportal.sk – budeme Vás priebežne informovať.

Verím, že prídete.  Prosím Vás o potvrdenie prihlášky  (cena ostala taká, aká bola minulý rok), Vašu prihlášku zaevidujeme, ale faktúry za účastnícky poplatok budeme rozosielať až vtedy, keď budeme mať istotu, že sa konferencia uskutoční.

Ak všetko zlyhá, máme pripravený „Plán B“, ktorým je presun konferencie na septembrový týždeň tak, ako tomu bolo minulý rok. Dúfam ale, že to nebude potrebné a stretneme sa v Bešeňovej teraz v apríli plní lásky a radosti – veď sme jedna veľká rodina. Už 10 rokov…..

Košice, 5.3.2021

Eugen Kurimský, prezident ZSaUN