8. – 10. septembra 2021

sa stretneme na konferencii Správa budov 2021

Združenie správcov a užívateľov nehnuteľnosti vás srdečne pozýva na jubilejnú 10. konferenciu Správa budov 2021.

Každá naša konferencia je už klasicky zameraná na zvýšenie odbornej úrovne správcov. Program, na ktorom sme pracovali, bude aj tohto roku pozostávať hlavne z prednášok a zaujímavých noviniek. Obľúbené témy z poznatkov kontrol SOI, ktoré boli vykonané u správcov za minulý rok, končia pravidelne rozsiahlou diskusiou. Novinkou tohoročnej konferencie budú poznatky z kontrol technickej inšpekcie. Množstvo priestoru bude v sekciách, ktoré budú venované správe budov: údržbe obnovených bytových domov, skúsenostiach zo správy bytových domov aj starostlivosti o obvodový plášť budov.Neopomenieme aj témy o energetickej efektívnosti, meraní a regulácii, kde nás čakajú zaujímavé novinky, ktoré vyplývajú pre správcov zo smerníc Európskej únie.

Nahromadené otázky pre právnikov, ako aj ostatných diskutujúcich čakajú na zodpovedanie. Ďalšie otázky čakáme na e-mailovej adrese zsaun@zsaun.sk.

Vďaka za podporu konferencie patrí generálnemu partnerovi – spoločnosti Lukystav s.r.o., ďalej naozaj všetkým partnerom našej konferencie, ktorí sa zodpovedne pripravujú na konferenciu svojimi prednáškami aj odbornými článkami. Verím, že práve s ich pomocou sa vytvorí aj v septembri dobrá nálada, upevnia sa zas medziľudské, obchodné aj partnerské vzťahy. Prajem do tohto času všetkým mnoho zdravia a trpezlivosti, aby sme sa všetci stretli tak v pohode, ako vždy.

Za ZSaUN Mgr. Eugen Kurimský a prípravný výbor konferencie Správa budov 2021

Program: progr nahl