Milí správcovia,

keďže neustále vzdelávanie sa a prísun aktuálnych informácii je cesta k úspechu aj v oblasti správy bytových domov a iných nehnuteľností,  Združenie sa správcov a užívateľov nehnuteľností Vás aj tento rok srdečne pozýva na konferenciu „Správa budov 2023“.

Základné údaje o konferencii  „Správa budov 2023“

Termín konferencie: 19.-21.4.2023

Kde: Hotel Bešeňová

Pre koho je konferencia určená: pre správcov bytových domov a iných nehnuteľností, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov ale aj samotných vlastníkov týchto nehnuteľností ako príležitosť pre získanie nových a aktuálnych informácii v oblasti správy bytových domov, finančníctva poisťovníctva, energetiky, stavebníctva a iných oblastí údržby bytových domov, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou správy.

Prihláška

Prihláška online: https://zsaun.sk/konferencie/

Zabezpečenie ubytovania:

Na základe podanej prihlášky Vám zašleme faktúru za účastnícky poplatok na konferencii. Úhradou faktúry Vám vznikne nárok na zľavnené ubytovanie. Každý účastník konferencie si zabezpečuje ubytovanie samostatne pomocou promokódu TMR. Návod na  rezerváciu ubytovania pomocou rezervačného systému Vám zasielame po doručení Vašej prihlášky.