1.6.2021 JUDr. Jana Guoth,  odborná konzultantka ZSaUN

V zmysle zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov je správca povinný vlastníkom tento dokument predložiť. Neuvádza sa spôsob predloženia. Avšak keďže správcovi za nesplnenie tejto zákonnej povinnosti hrozí sankcia v podobe straty nároku na výplatu príspevku na správu malo by byť predloženie dokázateľné, a teda doručené každému vlastníkovi s potvrdením prevzatia.