_________________________________________________________________________________________________________________

Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností v dňoch 10.-12.4. 2024 zorganizovalo v poradí 15. medzinárodnú konferenciu „ Správa budov“. Už tradične sa konferencia uskutočnila v Thermal parku Bešeňová.

15. medzinárodná konferencia „Správa budov“ bola naozaj nezabudnuteľnou konferenciou. Zúčastnilo sa jej doteraz najviac  účastníkov, bolo ich bezmála 400.

Historicky sa prezentovalo doteraz najviac renomovaných firiem, ktoré správcom, spoločenstvám vlastníkov aj ostatným účastníkom konferencie ponúkli svoje produkty či služby. Množstvo odborných prednášok z radov firiem, ale aj akademických pracovníkov garantovalo vysokú profesionalitu konferencie.

Pozrite si ako to tam vyzeralo!

Fotogaléria: