9.6.2021 JUDr. Jana Guoth,  odborná konzultantka ZSaUN

Nemalo by to tak byť, výška preddavkov do fondu prevádzky údržby a opráv by mala byť rovnaká na meter štvorcový. Kde je možné tvorbu upraviť sú nebytové priestory.

V zmysle § 10 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov „pri určení preddavkov do fondu prevádzky, údržby a opráv vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome zohľadnia mieru využívania spoločných častí domu a spoločných zariadení domu vlastníkmi nebytových priestorov”. Môže ísť napríklad o garáže alebo nebytové priestory, ktoré majú svoj vlastný vchod.