Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností existuje už od r. 2011 a vzniklo za účelom poradenstva a pomoci pri zabezpečovaní, čo najlepších podmienok pre život a bývanie vlastníkov bytov, NP v dome a užívateľov  nehnuteľností,  ale hlavne na pomoc a zjednotenie správcovských spoločností s cieľom poskytovania kvalitných služieb pri správe bytových domov.

Vážení priatelia,

dovoľujeme si Vás osloviť s ponukou členstva v  Združení správcov a užívateľov nehnuteľností. Ak máte záujem o dianie v dome, tak sme tu pre Vás. Našou snahou je vždy poradiť, tak aby ste vedeli vyriešiť problémy, ktoré máte v bytovom dome, so správcom alebo predsedom SVB.

Ak ste firma a vstupujete so svojou činnosťou do bytových domov, tak Vám ponúkame taktiež členstvo v našom združení.

Členstvo v združení určené je určené pre:

 •    správcov bytových domov
 •    správcov iných nehnuteľností
 •    spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 •    vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 •    firmy a profesijných partnerov Združenia

Čo získate členstvom v Združení?

 • pravidelné informácie o aktuálnych udalostiach a problematikách v správe nehnuteľností
 • poradenstvo pri problémoch spojených s bývaním a správou
 • konzultácie so špecializovanými odborníkmi
 • možnosť odborného písomného stanoviska alebo právnej analýzy týkajúcej sa správy bytových domov
 • metodické usmernenie pri novelách zákonov týkajúceho sa výkonu správy bytových domov
 • vybrané vzorové dokumenty a možnosť ich analýzy
 • predplatné odborného časopisu  „Správca bytových domov“ zadarmo
 • možnosť byť volený do orgánov Združenia
 • možnosť zapojiť sa do pripravovaných zmien v legislatíve
 • zľava z účastníckeho  poplatku na každoročnej konferencii „Správa budov“
 • zľavy z účastníckeho poplatku za odborné semináre
 • iné rady, ktoré skvalitnia Vaše bývanie, prípadne pomôžu pri vzniknutých problémoch

Ako sa stať členom Združenia?

 • prihlásiť sa telefonicky : 0905 541 119, 0917 240 207, 055/678 28 08
 • osobne v sídle Združenia
 • zaslaním prihlášky mailom na adresu : zsaun@zsaun.sk
 • listom (písomne) na  adresu Združenia

Ak Vás zaujíma alebo trápi problematika správy bytových domov a iných nehnuteľností,  staňte sa súčasťou nášho Združenia správcov a užívateľov nehnuteľností a využívajte výhody členstva.  

Informácie o benefitoch pre profesijných partnerov združenia poskytujeme individuálne.

ČLENSKÉ NA ROK 2024

Zápisné FO: 10 €

Zápisné PO, Správca, SVB: 100 €

Zápisné profesijný partner: 100 €

Fyzická súkromná osoba Správca BDaNP v zmysle zákona 182/1993

(bez ohľadu na to, či je správcom fyzická alebo právnická osoba)

Profesijný partner
36 € do 50 bj                     30 €

do 150 bj                   60 €

do 1000 bj                180 €

do 2000 bj                300 €

nad 2000 bj              600 €

720 €

Členské sa v priebehu roka vypočíta podľa počtu mesiacov do konca kalendárneho roku kľúčom: x/12  (počíta sa od nasledujúceho mesiaca, v ktorom vstúpil nový člen do ZSaUN).

PRIHLÁŠKA

do Združenia správcov a užívateľov nehnuteľností

V súlade so schválenými stanovami Združenia správcov a užívateľov nehnuteľností (ďalej len „Združenie“) sa prihlasujem za jeho riadneho člena. Som oboznámený(-á) a súhlasím so Stanovami Združenia a podmienkami členstva.

  Za právnickú osobu je v Združení oprávnený konať):


  Chcem sa stať členom ku dňu:

  Odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním svojich osobných údajov pre vnútorné potreby Združenia v zmysle zákona o GDPR.

  Podmienky členstva, výšku zápisného a ročného členského príspevku nájdete na www.zsaun.sk.

  Na základe Vašej prihlášky obdržíte faktúru, ktorú je nutné uhradiť do 14 dní. Po úhrade faktúry obdržíte heslo, prostredníctvom ktorého sa budete vedieť prihlasovať na stránku ZSaUN. Ako variabilný symbol uveďte IČO organizácie, alebo v prípade súkromnej osoby rodné číslo. V správe pre prijímateľa uveďte organizáciu, prípadne meno a priezvisko štatutára / fyzickej osoby.  ZSaUN nie je platcom DPH.