12.6.2021 JUDr. Jana Guoth,  odborná konzultantka ZSaUN

Povinnosťou predsedu je riadiť činnosť spoločenstva, a teda aj zabezpečiť periodickú výmenu vodomerov. Výmena vodomerov je hradená z prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv a o použití prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv a výbere zhotoviteľa rozhodujú spravidla vlastníci na zhromaždení. Výnimka môže byť pokiaľ má Váš predseda vopred schválené kompetencie v rozhodovaní o výbere zhotoviteľa a finančné kompetencie tak, že môže dať vymeniť vodomery bez predošlého schvaľovania vlastníkmi.