Skončila sa 8. medzinárodná konferencia Správa budov 2019

Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností  (ZSaUN) usporiadalo v dňoch 10. – 12. apríla 2019 už 8. Medzinárodnú konferenciu „Správa budov 2019“.  Konferencia sa konala  v priestoroch hotela Galeria Thermal Bešeňová**** a hotela Bešeňová***, ktoré sú súčasťou vodného aquaparku Gino Paradise Bešeňová. Vyše 330 účastníkov konferencie ocenilo kvalitu prednášok, prezentácií firiem a odborných diskusií, ktoré sa týkali prevažne správy bytových domov a nebytových priestorov.

Konferencia sa konala pod záštitou pána PaedDr. Árpáda Érseka, ministra dopravy a výstavby SR. So svojimi prednáškami vystúpili predstavitelia MDV SR odboru koncepcie bývania a mestského rozvoja, sekcie bytovej politiky, SOI, ŠFRB, Úradu na ochranu osobných údajov, ako aj hostia – zástupcovia SZBD, ZSVB a SČMBD z Českej republiky.

Účastníkmi konferencie „Správa budov 2019“ sú profesionálne správcovské spoločnosti všetkých typov bytových domov a nebytových priestorov, správcovia nehnuteľností, zástupcovia spoločenstiev vlastníkov bytov, zástupcovia stavebných a správcovských bytových družstiev, zástupcov bytových podnikov a hospodárstiev, pracovníci štátnej správy, ktorí majú na starosti agendu správy budov, stavebných konaní a pod.

Už klasicky 3-dňová konferencia sa konala s husto načasovaným vysoko odborným programom, ktorý končil zaujímavými diskusiami z ktorých vyberáme najmä:

  • Streda 10. 4. 2019: diskusia na problematiku SOI (pochybenia správcov a následne udelené pokuty)
  • Štvrtok 11. 4. 2019: diskusia o praktických problémoch pri realizácií obnovy bytových domov do budúcnosti, spolupráca realizačných firiem (zhotoviteľov) so správcami a otázniky o obnove BD – ako do budúcnosti?
  • Piatok 12. 4. 2019: diskusia ku myšlienke vytvorenia zákona o  Komore správcov. Je potrebná? (dôvody za/proti)

Aj tohoročnej konferencie sa zúčastnilo množstvo účastníkov – správcov všetkých druhov správ. Už tradične panovala vynikajúca atmosféra. Konferencia je výborným prostriedkom aj pre stretnutie absolventov kurzu „Manažér správy budov“, získanie odborných vedomostí, či nadväzovaniu nových obchodných vzťahov so zúčastnenými firmami, ktoré prezentovali svoje produkty a služby vhodné pre bytové domy.

Tohoročné motto konferencie: „Už tradične odborne a s relaxom“ sa naplnilo do posledného písmena. Účastníci konferencie vyjadrili nádej, že  sa v dňoch 1-3.4.2020 stretnú v Bešeňovej na ďalšom ročníku tejto najúspešnejšej konferencii svojho druhu na Slovensku.

-ek-