Loading...

Aktivity

Aktivity2019-11-11T10:25:45+01:00

III. Online seminár “Čo zaujíma správcov” 25.novembra 2021

Dňa 25. novembra 2021 sa konal v poradí tretí seminár „Čo zaujíma správcov “, ktorý sa konal prostredníctvom živého prenosu (livestreamu). Program zaujal, tak sa prenosu zúčastnilo viac správcov, ako sme predpokladali. Účastníci mali možnosť vopred zaslať otázky, na ktoré dostali odpovede. [...]

2. decembra 2021|

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA ÚČASTNÍKA

 Seminár/sympózium

Meno a priezvisko účastníka (názov spoločnosti) (povinné)

Adresa

Fakturačná adresa (ak je iná ako poštová)

Telefón

Váš email (povinné)

Prihlasujem sa ako:

Dátum narodenia:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Prehlasujeme, že máme záujem stať sa účastníkom seminára/sympózia ako:

POZNÁMKA: za člena sa považuje ten, ktorý má pred konferenciou uhradené členské

Odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním svojich osobných údajov pre vnútorné potreby Združenia v zmysle zákona o GDPR.

Na základe prihlášky Vám bude zaslaná  faktúra, ktorú je nutné uhradiť do 14 dní od jej doručenia. Pri úhrade prosíme vyplniť v rubrike Správa pre prijímateľa:  Meno a priezvisko účastníka  (alebo názov spoločnosti).  Ako variabilný symbol uveďte IČO organizácie, alebo v prípade súkromnej osoby rodné číslo.V prípade, že sa konferencie nezúčastníte, poplatok sa nevracia.  Účastnícky poplatok sa hradí za konferenciu v celku.