Aktivity

Domovská stránka » Aktivity
Aktivity2023-02-07T16:17:21+01:00

ONLINE SEMINÁR 2023 „ČO ZAUJÍMA SPRÁVCOV“

Najmä „covidové roky“ nás naučili, že pri svojej práci musíme byť vynaliezaví, kreatívni a nevzdávať sa myšlienky na možnosť stretnúť sa. Práve to nás vtedy viedlo zaviesť v rámci svoje činnosti online semináre. A hoci už máme hádam toto obdobie za sebou a mimoriadnu situáciu v súvislosti s COVID [...]

28. septembra 2023|

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA ÚČASTNÍKA

 Seminár/sympózium

  Meno a priezvisko účastníka (názov spoločnosti) (povinné)

  Adresa

  Fakturačná adresa (ak je iná ako poštová)

  Telefón

  Váš email (povinné)

  Prihlasujem sa ako:

  Dátum narodenia:

  IČO:

  IČ DPH:

  DIČ:

  Prehlasujeme, že máme záujem stať sa účastníkom seminára/sympózia ako:

  POZNÁMKA: za člena sa považuje ten, ktorý má pred konferenciou uhradené členské

  Odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním svojich osobných údajov pre vnútorné potreby Združenia v zmysle zákona o GDPR.

  Na základe prihlášky Vám bude zaslaná  faktúra, ktorú je nutné uhradiť do 14 dní od jej doručenia. Pri úhrade prosíme vyplniť v rubrike Správa pre prijímateľa:  Meno a priezvisko účastníka  (alebo názov spoločnosti).  Ako variabilný symbol uveďte IČO organizácie, alebo v prípade súkromnej osoby rodné číslo.V prípade, že sa konferencie nezúčastníte, poplatok sa nevracia.  Účastnícky poplatok sa hradí za konferenciu v celku.

  Go to Top