3.8.2021 JUDr. Jana Guoth,  odborná konzultantka ZSaUN

V oboch prípadoch ide o individuálnu dohodu medzi nájomníčkou a vlastníkmi. Cena za nájom by mohla byť cena obvyklá v danom čase a mieste užívania priestoru. Odporúčam teda zistiť si v okolitých bytových domoch, ktoré prenajímajú takéto spoločné priestory, akú sumu majú za užívanie schválenú. Suma je všade individuálna.

Nájomné sa v zmluve dojednáva zväčša ako platba vopred alebo platba po uplynutí obdobia za ktoré sa nájomné platí. Žiadať úhradu nájomného spätne za nájom priestoru, kde nemáte ani zmluvu môžete len po vzájomnej dohode. Odporúčam skúsiť sa dohodnúť aspoň na nejakej sume s nájomníčkou, určite vám nebude ochotná zaplatiť väčšie obdobie spätne.