Program konferencie ,,Správa budov 2020″, ktorý sa ešte môže v detailoch meniť a doplniť : Program konferencie Správa budov 2020

Prihláška na konferenciu Správa budov 2020 Word dokumnet: Prihláška Konferencia Správa budov 2020

Elektronická prihláška na: https://zsaun.sk/konferencie/

Ak máte nejaký problémový okruh (od prednášateľov), ktorý chcete aby bol na konferencii riešený, alebo ak sa chcete zapojiť do diskusie, tak Vás poprosíme o zaslanie vyplnenej NÁVRATKY do 6.3.2020

NAVRATKA DISKUSIA Správa budov 2020

Článok o pripravovanej konferencii ,,Správa budov 2020″ : https://tzbportal.sk/sprava-budov/konferencia-sprava-budov-2020-bude-ina/