SPRÁVA BUDOV 2020

Tohtoročná 9. medzinárodná  konferencia „Správa budov 2020“ sa konala v dňoch 2. – 4. septembra 2020 ako vždy v priestoroch hotela Galeria Thermal Bešeňová**** a hotela Bešeňová*** , ktoré sú súčasťou vodného parku Harmónia. Táto konferencia bola iná, ako ostatné konferencie. Z dôvodu opatrení s vírusom Covid 19 sme museli konferenciu z apríla preložiť na september. Od 1.9.2020 začali platiť opatrenia hlavného hygienika SR a vlády, ktorým sme sa museli prispôsobiť /nosenie rúšok, meranie teploty a ukončenie akcie do 23.hod./ Konferencia ale nakoniec dopadla úspešne a môžeme konštatovať, že Združeniu správcov a užívateľov nehnuteľností sa podarilo konferenciu zorganizovať k spokojnosti všetkých zúčastnených. Sme radi, že správcovia odišli s novými vedomosťami a poznatkami.

Konferencia Správa budov 2020 sa konala aj tohto roku pod záštitou Ministra dopravy a výstavby SR. Sme radi, že po vyhodnotení konferencie účastníci potvrdili, že si konferencia udržiava dobré meno medzi konferenciami a pokladajú ju za najlepšiu na Slovensku. Odbornými garantmi konferencie boli zástupcovia SvF TU Košice, VŠB-TU Ostrava a ČVUT Praha.  O propagáciu a mediálnu podporu sa starala V.O.Č. Slovakia s.r.o. a TZB portál.  Generálnymi partnermi tohtoročnej konferencie boli spoločnosti: LUKYSTAV s.r.o.  a  HENKEL Slovensko spol. s r.o. Za nezištnú podporu a pozdvihnutie odbornej úrovne konferencie sa chceme poďakovať všetkým partnerom a prítomným firmám.

Na konferencii „Správa budov 2020“ sa zúčastnilo 236 účastníkov. Z uvedeného počtu sme zaregistrovali 138 účastníkov z radov správcovských spoločností. Na konferenciu prijali pozvanie zástupcovia profesionálnych správcovských spoločností, správcov spravujúcich bytové domy ako fyzické osoby, zástupcovia spoločenstiev vlastníkov bytov, pracovníci stavebných a správcovských bytových družstiev, zástupcovia bytových hospodárstiev, vlastníci bytov a nebytových priestorov, pracovníci štátnej správy s agendou správy budov, stavebných konaní a pod.

Konferencie  sa zúčastnili aj zástupcovia Slovenskej obchodnej inšpekcie, pracovníci MDaV SR, Úradu na ochranu osobných údajov, ŠFRB, zástupcovia Slovenského zväzu bytových družstiev, Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku ako aj Občanské sdružení majitelů domů v ČR. Pozvanie prijali taktiež zástupcovia firiem, ktoré svojimi produktmi, či službami vstupujú do bytových domov, venujú sa obnove domov, obnove technických častí a zariadení.

Tohoročný program konferencie bol rozdelený do sekcií:

  • Legislatíva, financie a informatika
  • Digitalizácia v správe budov
  • Protipožiarne opatrenia pri správe BDaNP a zistenia SOI
  • Voda, kúrenie, rozvody a rekuperácia tepla
  • Technické riešenia budov
  • Sanácie fasád u obnovených BD
  • Energetická efektívnosť, meranie a regulácia
  • Správa budov

Ako vždy, aj tohto roku mal každý účastník možnosť zaslať spolu s prihláškou otázky, na ktoré chcel dostať odpoveď alebo tému, o ktorej by sa diskutovalo. Tento rok bolo zaslaných málo otázok, viac sa diskutovalo po každej sekcii. Všetky odpovede na otázky smerované na SOI, oblasť práva, budú priebežne uverejnené v časopise Správca bytových domov.

Počas celej konferencie, mali možnosť účastníci si vymieňať svoje skúsenosti zo správy domov. Aj tento rok sa veľa diskutovalo počas prestávok, ako aj vo večerných hodinách.

Účastníci prišli na konferenciu, nielen aby získali nové vedomosti, ale potešili sa aj na stretnutiu so starými známymi, ktorých nevideli celý rok.

Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností, ktoré zorganizovalo už deviatykrát konferenciu, má snahu zjednotiť všetkých, ktorí chcú podporiť odbornosť a profesionalitu správy budov, bez ohľadu na to, aký typ správy vykonávate. V našom Združení správcov a užívateľov nehnuteľností je miesto aj pre Vás. Každého, kto by chcel pomôcť svojou odbornou radou alebo návrhom, každého, kto vie, chce a môže ľubovoľne prispieť k zlepšeniu podmienok správy, či už legislatívnym, technickým, právnym alebo iným  príspevkom, návrhom či radou, radi privítame.

Záverom chceme poďakovať všetkým, ale naozaj VŠETKÝM za účasť a podporu.

Spracovala: Ing. Tatiana Cirbusová – výkonný predseda ZSaUN