OZNAM

Konferencia „Správa budov 2020“, sa mala uskutočniť v termíne  1.– 3. 4. 2020.

Zdravie je však na prvom mieste.

V súlade s preventívnymi opatreniami krízového štábu SR v súvislosti so šírením koronavírusu musíme pristúpiť k presunu termínu našej konferencie.

Máme potvrdený nový termín konferencie:  2.-4. 9. 2020

Účastnícke a partnerské poplatky, aj poplatky za ubytovanie sa presúvajú automaticky.

Za pochopenie ďakujeme.

Program konferencie ,,Správa budov 2020″, ktorý sa ešte môže v detailoch meniť a doplniť :Program konferencie Správa budov 2020

Prihláška na konferenciu Správa budov 2020 Word dokumnet: Prihláška Konferencia Správa budov 2020

Elektronická prihláška na: https://zsaun.sk/konferencie/

Ak máte nejaký problémový okruh (od prednášateľov), ktorý chcete aby bol na konferencii riešený, alebo ak sa chcete zapojiť do diskusie, tak Vás poprosíme o zaslanie vyplnenej NÁVRATKY do 6.3.2020

NAVRATKA DISKUSIA Správa budov 2020