PROGRAM 2. online seminára “Čo zaujíma správcov”

Prihlášku na seminár nájdete tu: Prihláška na on-line seminár 19.5. 2021


Najbližší kurz

Správa bytového fondu začína 7.6.2021.

Viac info a prihlášku nájdete na: https://voc.sk/kurz-sprava-bytoveho-fondu/


Pod taktovkou Združenia správcov a užívateľov nehnuteľností sa dňa 7. apríla 2021 uskutočnil online seminár, ktorý bol určený pre všetkých správcov bytových domov a nebytových priestorov  s pracovným názvom: „Čo zaujíma správcov “.

Program seminára bol venovaný financovaniu obnovy bytových domov, skúsenostiam z tlakových skúšok kotolní a plynových zariadení, precíznemu meraniu spotreby tepla a  budúcnosti bývania po obnove BD. Nechýbal ani rozbor problematiky správy a súhrnu všetkých legislatívnych zmien z oblasti správy bytových domov.

Všetkým, ktorí sa zapojili, ďakujeme za priazeň.

II. Online seminár „ Čo zaujíma správcov “

Pre úspech prvého seminára sme sa rozhodli opakovať seminár „Čo zaujíma správcov “ s novým programom v termíne 19.5.2021. Predbežne sa môžete tešiť na prednášky technickej inšpekcie s témou: „výťahy“, pokúsime sa získať poznatky z inšpekcií SOI, návody pre správcov, na čo treba dávať pozor pri výmene rozvodov a iné zaujímavé témy.

Aké budú ďalšie témy? „Čo zaujíma správcov“ ?  To závisí od Vás….

Vaše podnety zasielajte na mail: zsaun@zsaun.sk


Zmeny v legislatíve

S účinnosťou od 31.3.2021 boli vyhlásené v zákone 115/2021 Z. z. nasledujúce zmeny: Zmeny v legislatíve

ZMENA TERMÍNU!

KONFERENCIA SPRÁVA BUDOV 2021

Bližšie info TU.


OZNAMY

Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností oslovilo listom Ministerstvo financií SR s otázkou ohľadom spôsobu a povinnosti organizovania schôdzí vlastníkov bytov a NP, správcom.

V prílohe uvádzame odpoveď ministerstva, ktorú zaslalo na adresu Slovenskej obchodnej inšpekcie a ich vyjadrenie.

MFSR -odpoveď

Odpoveď SOI


Základným cieľom Združenia je poradenstvo a pomoc pri  zabezpečovaní čo najlepších podmienok pre život a bývanie vlastníkov a užívateľov bytových domov a nehnuteľností,  ako aj napomáhať vytvoreniu čo najlepších podmienok  pre výkon funkcie správcov.  Združenie  bude hájiť taktiež spoločné záujmy užívateľov, správcov a iných záujmových združení, asociácii a inštitúcií, pokiaľ ich obsah bude v súlade s cieľmi a základnými princípmi Združenia.

Cieľom Združenia je taktiež zlepšiť výkon činnosti a profesionalizáciu správcov BDaNP tak, aby vykonávali svoju službu vlastníkom a nájomcom bytových domov čo najkvalitnejšie, k ich spokojnosti s cieľom vytvoriť tým rovnováhu medzi záujmami užívateľov BDaNP a ich správcami bez ohľadu na to, kto ich správu vykonáva.