VIAC INFORMÁCIÍ O SÚŤAŽI NAJLEPŠIE OBNOVENÝ BYTOVÝ DOM SA DOČÍTATE V ČLÁNKU:  https://tzbportal.sk/sprava-budov/predstavujeme-vam-podmienky-sutaze-najlepsie-obnoveny-bytovy-dom-2019/

Milí členovia, sympatizanti združenia,

radi by sme Vás tento rok požiadali aby ste nám poukázali svoje 2% z dane.

Aj vďaka Vašim 2 % by sme mohli organizovať semináre, ktoré by napomohli zvyšovaniu odbornej vedomosti a vzdelanosti správcov.

Tlačivo prostredníctvom, ktorého nám môžete poukázať 2%:

VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (editovateľné PDF):

Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby_ZSaUN

Ďakujeme,

v mene Združenia správcov a užívateľov nehnuteľností za ochotu a za pomoc všetkým, ktorí sa nám rozhodli takouto formou prispieť.

 

Základným cieľom Združenia je poradenstvo a pomoc pri  zabezpečovaní čo najlepších podmienok pre život a bývanie vlastníkov a užívateľov bytových domov a nehnuteľností,  ako aj napomáhať vytvoreniu čo najlepších podmienok  pre výkon funkcie správcov.  Združenie  bude hájiť taktiež spoločné záujmy užívateľov, správcov a iných záujmových združení, asociácii a inštitúcií, pokiaľ ich obsah bude v súlade s cieľmi a základnými princípmi Združenia.

Cieľom Združenia je taktiež zlepšiť výkon činnosti a profesionalizáciu správcov BDaNP tak, aby vykonávali svoju službu vlastníkom a nájomcom bytových domov čo najkvalitnejšie, k ich spokojnosti s cieľom vytvoriť tým rovnováhu medzi záujmami užívateľov BDaNP a ich správcami bez ohľadu na to, kto ich správu vykonáva.