II. online seminár “Čo zaujíma správcov”

Pod taktovkou Združenia správcov a užívateľov nehnuteľností sa dňa 19. mája 2021 uskutočnil II. online seminár, ktorý bol určený pre všetkých správcov bytových domov a nebytových priestorov  s pracovným názvom: „Čo zaujíma správcov “.

Vzhľadom na termín bezprostredne hraničiaci s vyúčtovaním sme sa v  seminári venovali téme, tykajúcej sa manuálnych odpočtov v čase karanténnych opatrení. Ďalšími témami, ktoré vnímame v čase pandémie ako dôležité, je dodržiavanie bezpečnosti pri sanácii TZB v bytových domoch. V ďalšom príspevku, ste sa mohli dozvedieť „Všetko o montáži vodovodu v bytových domoch“. Do seminára sa zapojila aj Technická inšpekcia, a.s. s témou „Novo inštalovane výťahy v nových a existujúcich budovách, povinnosti prevádzkovateľov výťahov, praktické skúsenosti z opakovaných úradných skúšok výťahov. Seminár sme ukončili lukratívnymi informáciami od SOI. „Plánované kontroly SOI na r. 2021 podľa platnej energetickej legislatívy v segmente správy bytových domov“.

Všetkým, ktorí sa zapojili, ďakujeme za priazeň.


Najbližší kurz

Správa bytového fondu začína 7.6.2021.

Viac info a prihlášku nájdete na: https://voc.sk/kurz-sprava-bytoveho-fondu/


Zmeny v legislatíve

S účinnosťou od 31.3.2021 boli vyhlásené v zákone 115/2021 Z. z. nasledujúce zmeny: Zmeny v legislatíve


ZMENA TERMÍNU!

KONFERENCIA SPRÁVA BUDOV 2021

Bližšie info TU.


OZNAMY

Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností oslovilo listom Ministerstvo financií SR s otázkou ohľadom spôsobu a povinnosti organizovania schôdzí vlastníkov bytov a NP, správcom.

V prílohe uvádzame odpoveď ministerstva, ktorú zaslalo na adresu Slovenskej obchodnej inšpekcie a ich vyjadrenie.

MFSR -odpoveď

Odpoveď SOI


Základným cieľom Združenia je poradenstvo a pomoc pri  zabezpečovaní čo najlepších podmienok pre život a bývanie vlastníkov a užívateľov bytových domov a nehnuteľností,  ako aj napomáhať vytvoreniu čo najlepších podmienok  pre výkon funkcie správcov.  Združenie  bude hájiť taktiež spoločné záujmy užívateľov, správcov a iných záujmových združení, asociácii a inštitúcií, pokiaľ ich obsah bude v súlade s cieľmi a základnými princípmi Združenia.

Cieľom Združenia je taktiež zlepšiť výkon činnosti a profesionalizáciu správcov BDaNP tak, aby vykonávali svoju službu vlastníkom a nájomcom bytových domov čo najkvalitnejšie, k ich spokojnosti s cieľom vytvoriť tým rovnováhu medzi záujmami užívateľov BDaNP a ich správcami bez ohľadu na to, kto ich správu vykonáva.