Radi by sme poďakovali všetkým, ktorí ste sa zúčastnili 10. ročníka konferencie SPRÁVA BUDOV 2021 v Bešeňovej.

Viac info o vyhodnotení konferencie tu.


Zmeny v legislatíve

S účinnosťou od 31.3.2021 boli vyhlásené v zákone 115/2021 Z. z. nasledujúce zmeny: Zmeny v legislatíve


OZNAMY

Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností oslovilo listom Ministerstvo financií SR s otázkou ohľadom spôsobu a povinnosti organizovania schôdzí vlastníkov bytov a NP, správcom.

V prílohe uvádzame odpoveď ministerstva, ktorú zaslalo na adresu Slovenskej obchodnej inšpekcie a ich vyjadrenie.

MFSR -odpoveď

Odpoveď SOI


Základným cieľom Združenia je poradenstvo a pomoc pri  zabezpečovaní čo najlepších podmienok pre život a bývanie vlastníkov a užívateľov bytových domov a nehnuteľností,  ako aj napomáhať vytvoreniu čo najlepších podmienok  pre výkon funkcie správcov.  Združenie  bude hájiť taktiež spoločné záujmy užívateľov, správcov a iných záujmových združení, asociácii a inštitúcií, pokiaľ ich obsah bude v súlade s cieľmi a základnými princípmi Združenia.

Cieľom Združenia je taktiež zlepšiť výkon činnosti a profesionalizáciu správcov BDaNP tak, aby vykonávali svoju službu vlastníkom a nájomcom bytových domov čo najkvalitnejšie, k ich spokojnosti s cieľom vytvoriť tým rovnováhu medzi záujmami užívateľov BDaNP a ich správcami bez ohľadu na to, kto ich správu vykonáva.