Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností

Domovská stránka
Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností2023-02-24T11:19:13+01:00
Nová vyhláška Ministerstva hospodárstva SR o rozpočítavaní nákladov za množstvo tepla

Ako sme Vás už skôr informovali v roku 2022 prebiehala príprava úplne novej vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR, ktorou sa malo okrem [...]

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v domácnosti a [...]

Go to Top