Dokumenty na stiahnutie:

VOĽNÉ

Stanovy Združenia správcov a užívateľov nehnuteľností:

STANOVY

Zákon č. 182/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o vlastníctve bytov a nebytových priestorov:

epi_sk_182_1993_zz_20190401

Prihláška za člena združenia Word dokument:

prihlaska za ČLENA ZSaUN

PRE ČLENOV

Pre prihlásenia:

https://zsaun.sk/dokumenty-pre-clenov/