Dokumenty na stiahnutie:

VOĽNÉ

Stanovy Združenia správcov a užívateľov nehnuteľností:

STANOVY

Zákon č. 182/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o vlastníctve bytov a nebytových priestorov:

epi_sk_182_1993_zz_20190401

Prihláška za člena združenia Word dokument:

prihlaska za ČLENA ZSaUN

Členské na rok 2020:

členské ZSaUN 2020

Prihláška na konferenciu Správa budov 2020 Word dokument:

Prihláška Konferencia Správa budov 2020

Ak máte nejaký problémový okruh (od prednášateľov), ktorý chcete aby bol na konferencii riešený, alebo ak sa chcete zapojiť do diskusie, tak Vás poprosíme o zaslanie vyplnenej NÁVRATKY do 10.8.2020

NAVRATKA-DISKUSIA-Správa-budov-2020

VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (editovateľné PDF) :

Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby_ZSaUN

PRE ČLENOV

Pre prihlásenia:

https://zsaun.sk/dokumenty-pre-clenov/