Dokumenty na stiahnutie:

VOĽNÉ

Stanovy Združenia správcov a užívateľov nehnuteľností:

STANOVY

Zákon č. 182/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o vlastníctve bytov a nebytových priestorov:

ZZ_1993_182_20200201

Prihláška za člena združenia Word dokument:

prihlaska za ČLENA ZSaUN

Cenník ZSaUN:

Cenník ZSaUN

Žiadosť o konzulátciu nečlena:

Konzultácia 2022

PRE ČLENOV

Pre prihlásenia:

https://zsaun.sk/dokumenty-pre-clenov/