FAQ články

Sme 12 bytovka a máme dvoch neplatičov ktorí sa presťahovali do zahraničia. Jeden z nich je dokonca odhlásený aj zo Slovenska . Stále však zostávajú vlastníkmi bytu. S jedným z nich komunikujeme aspoň elektronicky kde oni argumentujú tým, že neplatia lebo v byte nebývajú a sú odhlásení aj z krajiny. Druhý nekomunikuje vôbec a nemáme na neho žiadny kontakt. Dlh narastá a my nevieme ako ďalej keďže stanovy spoločenstva takúto situáciu neurčujú. Takisto nevieme ako im rozpočítať platby pre spoločenstvo do budúcnosti nakoľko v bytoch nebývajú. Platba sa skladá z čiastky za spoločnú elektriku a čiastky do fondu opráv.

19.04.2024, JUDr. Jana Guoth, odborný konzultant ZSaUN Bez ohľadu [...]

2024-04-22T10:15:02+02:0019. apríla 2024|

Máme Spoločenstvo vlastníkov. Predseda, nie rada, bez akejkoľvek podpory hlasov, vyhlásil písomné hlasovanie. Jednou z otázok bolo vyjadrenie súhlasu vlastníkov k inej osobe poverenej vlastníkmi bytov potrebnej okrem predsedu pri podpise Zmluvy o spoločenstve. Meno inej osoby k podpisu zmluvy nevzišlo z návrhov vlastníkov, ale priamym určením radou a bolo nám oznámené rovno na hlasovacom lístku. Má rada kompetenciu ako kontrolný a dozorný orgán navrhovať vlastníkom ich zástupcu? A je otázka súhlasu s takto navrhnutým menom na hlasovacom lístku platná?

25.3.2024, JUDr. Jana Guoth, odborný konzultant ZSaUN V zmysle § [...]

2024-04-22T10:09:18+02:0025. marca 2024|

Uznesením z februára 2024 sa vlastníci bytov a nebytových priestorov uzniesli o uzavretí Zmluvy o výkone správy so správcovskou spoločnosťou z účinnosťou od 01.marca 2024. Návrh “Zmluvy” bol prediskutovaný priamo na schôdzi spolu s prítomným konateľom správcovskej spoločnosti a zároveň odsúhlasený. K samotnému úkonu podpísania tejto Zmluvy medzi správcovskou spoločnosťou a vlastníkmi prejavil záujem jeden z vlastníkov. Táto skutočnosť bola odsúhlasená, uvedená v tom istom Uznesení z 02/2024. Poverená osoba následne odmietla Zmluvu so správcovskou spoločnosťou podpísať. Zo strany poverenej osoby o jeho dôvodoch nepodpísania Zmluvy nebol do dnešného dňa informovaný ani jeden vlastník. Na schôdzi konanej 02/2024 tento vlastník vzniesol požiadavku k nebytovým priestorom, tá bola riadne zapracovaná do Zmluvy. Voči ostatným náležitostiam nevyslovil žiadne námietky. Zvolaním mimoriadnej schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov je potrebné prejednávať (odsúhlasovať) opäť aj správcovskú spoločnosť a zároveň odsúhlasiť novú osobu poverenú k podpísaniu Zmluvy?

11.3.2024 V zmysle § 8a ods. 1 zákona č. 182/1993 [...]

2024-03-18T12:10:33+01:0011. marca 2024|

Vyhláška 503/22 Z. z. je platná od 1.1.2023. Dňa 10.10.2023 správca zvolal Predsedov členských samospráv a Zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov a informoval ich o nevej vyhláške. Mal správca zvolať schôdzu VB a NP o informovať ich o novej vyhláške? VB a NP by mali byť informovaní o tom či je pre nich výhodnejší pomer základnej a spotrebnej zložky. K dnešnému dňu sme neboli informovaní aby sme si zvolili pomer Z/S zložky (doteraz máme 70/30). Ako postupovať ďalej v prípade, že správca nezvolá schôdzu a bude vyúčtovanie robiť podľa pôvodného pomeru. Všade kde som čítala bol doporučovaný pomer 60/40.

29.2.2024 JUDr. Jana Guoth, odborná konzultantka ZSaUN Zákon o vlastníctve [...]

2024-03-05T10:39:09+01:0029. februára 2024|
Go to Top