Loading...

Aktivity

Aktivity2019-11-11T10:25:45+01:00

Odborné sympózium ,,Manuál komplexnej obnovy BD” v Bratislave

Aruba Business Centrum v Bratislave bolo miestom konania odborného sympózia s názvom Manuál komplexnej obnovy bytových domov. Konalo so v spolupráci štyroch združení /ZPPOBD, ZSVB na Slovensku, SZBD a ZSaUN/ a pod záštitou generálneho riaditeľa ŠFRB. Výborná účasť, príjemné prostredie a kvalitný program boli zárukou [...]

7. novembra 2019|

Odborné sympózium „ Manuál komplexnej obnovy BD“ v Banskej Bystrici

Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností v spolupráci so Združením pre podporu obnovy bytových domov a Združením spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku zorganizovalo dňa 17. júna 2019 v priestoroch hotela DIXON v Banskej Bystrici odborné sympózium s názvom Manuál komplexnej obnovy bytových domov Akcie sa zúčastnili zástupcovia [...]

7. novembra 2019|

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA ÚČASTNÍKA

 Seminár/sympózium

Meno a priezvisko účastníka (názov spoločnosti) (povinné)

Adresa

Fakturačná adresa (ak je iná ako poštová)

Telefón

Váš email (povinné)

Prihlasujem sa ako:

Dátum narodenia:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Prehlasujeme, že máme záujem stať sa účastníkom seminára/sympózia ako:

POZNÁMKA: za člena sa považuje ten, ktorý má pred konferenciou uhradené členské

Odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním svojich osobných údajov pre vnútorné potreby Združenia v zmysle zákona o GDPR.

Na základe prihlášky Vám bude zaslaná  faktúra, ktorú je nutné uhradiť do 14 dní od jej doručenia. Pri úhrade prosíme vyplniť v rubrike Správa pre prijímateľa:  Meno a priezvisko účastníka  (alebo názov spoločnosti).  Ako variabilný symbol uveďte IČO organizácie, alebo v prípade súkromnej osoby rodné číslo.V prípade, že sa konferencie nezúčastníte, poplatok sa nevracia.  Účastnícky poplatok sa hradí za konferenciu v celku.