Dňa 19. mája 2021 uskutočnil II. online seminár, ktorý bol určený pre všetkých správcov bytových domov a nebytových priestorov  s pracovným názvom: „Čo zaujíma správcov “.

Vzhľadom na termín bezprostredne hraničiaci s vyúčtovaním sme sa v seminári venovali téme, tykajúcej sa manuálnych odpočtov v čase karanténnych opatrení. Ďalšími témami, ktoré vnímame v čase pandémie ako dôležité, je dodržiavanie bezpečnosti pri sanácii TZB v bytových domoch. V ďalšom príspevku, ste sa mohli dozvedieť „Všetko o montáži vodovodu v bytových domoch“. Do seminára sa zapojila aj Technická inšpekcia, a.s. s témou „Novo inštalovane výťahy v nových a existujúcich budovách, povinnosti prevádzkovateľov výťahov, praktické skúsenosti z opakovaných úradných skúšok výťahov. Seminár sme ukončili lukratívnymi informáciami od SOI. „Plánované kontroly SOI na r. 2021 podľa platnej energetickej legislatívy v segmente správy bytových domov“.