Aktivity

Domovská stránka » Aktivity
Aktivity2023-02-07T16:17:21+01:00

Odborné sympózium „ Manuál komplexnej obnovy BD“ v Banskej Bystrici

Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností v spolupráci so Združením pre podporu obnovy bytových domov a Združením spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku zorganizovalo dňa 17. júna 2019 v priestoroch hotela DIXON v Banskej Bystrici odborné sympózium s názvom Manuál komplexnej obnovy bytových domov Akcie sa zúčastnili zástupcovia [...]

7. novembra 2019|

Odborné sympózium „ Manuál komplexnej obnovy BD“ v Košiciach

V priestoroch kongresového hotela Centrum v Košiciach sa dňa 20. marca 2019  konalo odborné sympózium.  Účastníci získali komplexné informácie týkajúce sa obnovy bytových domov. Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností v spolupráci so Združením pre podporu obnovy bytových domov a Združením spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku [...]

7. novembra 2019|

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA ÚČASTNÍKA

 Seminár/sympózium

  Meno a priezvisko účastníka (názov spoločnosti) (povinné)

  Adresa

  Fakturačná adresa (ak je iná ako poštová)

  Telefón

  Váš email (povinné)

  Prihlasujem sa ako:

  Dátum narodenia:

  IČO:

  IČ DPH:

  DIČ:

  Prehlasujeme, že máme záujem stať sa účastníkom seminára/sympózia ako:

  POZNÁMKA: za člena sa považuje ten, ktorý má pred konferenciou uhradené členské

  Odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním svojich osobných údajov pre vnútorné potreby Združenia v zmysle zákona o GDPR.

  Na základe prihlášky Vám bude zaslaná  faktúra, ktorú je nutné uhradiť do 14 dní od jej doručenia. Pri úhrade prosíme vyplniť v rubrike Správa pre prijímateľa:  Meno a priezvisko účastníka  (alebo názov spoločnosti).  Ako variabilný symbol uveďte IČO organizácie, alebo v prípade súkromnej osoby rodné číslo.V prípade, že sa konferencie nezúčastníte, poplatok sa nevracia.  Účastnícky poplatok sa hradí za konferenciu v celku.

  Go to Top