Loading...

Aktivity

Aktivity2019-11-11T10:25:45+01:00

II. Online seminár “Čo zaujíma správcov” 19.mája 2021

Dňa 19. mája 2021 uskutočnil II. online seminár, ktorý bol určený pre všetkých správcov bytových domov a nebytových priestorov  s pracovným názvom: „Čo zaujíma správcov “. Vzhľadom na termín bezprostredne hraničiaci s vyúčtovaním sme sa v seminári venovali téme, tykajúcej sa manuálnych [...]

16. júna 2021|

I. Online seminár “Čo zaujíma správcov” 7. apríla 2021

Pod taktovkou Združenia správcov a užívateľov nehnuteľností sa dňa 7. apríla 2021 uskutočnil online seminár, ktorý bol určený pre všetkých správcov bytových domov a nebytových priestorov s pracovným názvom: „Čo zaujíma správcov “. Program seminára bol venovaný financovaniu obnovy bytových domov, [...]

13. apríla 2021|

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA ÚČASTNÍKA

 Seminár/sympózium

Meno a priezvisko účastníka (názov spoločnosti) (povinné)

Adresa

Fakturačná adresa (ak je iná ako poštová)

Telefón

Váš email (povinné)

Prihlasujem sa ako:

Dátum narodenia:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Prehlasujeme, že máme záujem stať sa účastníkom seminára/sympózia ako:

POZNÁMKA: za člena sa považuje ten, ktorý má pred konferenciou uhradené členské

Odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním svojich osobných údajov pre vnútorné potreby Združenia v zmysle zákona o GDPR.

Na základe prihlášky Vám bude zaslaná  faktúra, ktorú je nutné uhradiť do 14 dní od jej doručenia. Pri úhrade prosíme vyplniť v rubrike Správa pre prijímateľa:  Meno a priezvisko účastníka  (alebo názov spoločnosti).  Ako variabilný symbol uveďte IČO organizácie, alebo v prípade súkromnej osoby rodné číslo.V prípade, že sa konferencie nezúčastníte, poplatok sa nevracia.  Účastnícky poplatok sa hradí za konferenciu v celku.