Dňa 25. novembra 2021 sa konal v poradí tretí seminár „Čo zaujíma správcov “, ktorý sa konal prostredníctvom živého prenosu (livestreamu). Program zaujal, tak sa prenosu zúčastnilo viac správcov, ako sme predpokladali. Účastníci mali možnosť vopred zaslať otázky, na ktoré dostali odpovede.

Seminár zahájil prezident Združenia správcov a užívateľov nehnuteľností – Eugen Kurimský.

Zástupcovia Slovenskej sporiteľne, a.s. Ing. Stanislav Plevák a Ing. Roman Hamran vystúpili s prednáškou Úspornejšie bývanie so Slovenskou sporiteľňou, a.s.. V prednáške predstavili nielen úverové produkty, ale aj mnohé iné benefity, vyplývajúce z partnerstva so Slovenskou sporiteľňou.

Firmu ista Slovakia s.r.o. zastupoval projekt manažér Matej Opet s prednáškou o spotrebe a aký má význam pre správu budov. Diaľkové odpočty nie sú hudbou budúcnosti, ale realitou, ktorá sa stáva každodennou nutnosťou. Výhody a riešenia diaľkových odpočtov a nielen nich zaujali hlavne tých, ktorí zatiaľ „bojujú“ s dielikmi na liehových pomerákoch.

Veľmi bola očakávaná prednáška právničky  JUDr. Zuzany Adamovej Tomkovej s názvom Prehľad základných postupov v správe bytového domu. Vždy aktuálne témy písomného hlasovania, doručovania, domového poriadku a elektronického hlasovania v období pandémie boli obohatené s novým zákonom, ktorý sa týka aj správcov. Týka sa povinnosti správcov, ktorí sú platitelia DPH, oznámiť finančnému riaditeľstvu svoje účty, používané na podnikanie.

Prednášku Poistenie bytových domov – ešte zelenšie predstavili zástupcovia ČSOB poisťovne a.s. Ivana Tholtová a Peter Čahoj. „Zelené“ poistné, podmienky a výhody, ktoré vyplývajú z takýchto pistných zmlúv, poskytuje ČSOB ako jediná na Slovensku.

Zástupca firmy Clean-CLIMA SK s.r.o. Tomáš Varga hovoril o využití obnoviteľných zdrojov pri modernizácii vykurovacích systémov za účelom zníženia nákladov na prevádzku. Skvelá prednáška jednoduchou rečou vysvetlila princípy tepelných čerpadiel a jasne preukázané úsporynákladov na teple a teplej vode pre bytové domy.

Ako je dôležité udržiavať prevádzkyschopné únikové cesty hovorila Juliana Michaláčová z firmy HEURA s.r.o. Po tejto prednáške účastníci kládli veľa otázok, na ktoré počas seminára dostali hneď odpovede. Najčastejšie bola skloňovaná téma: čo s „nespratnými“ vlastníkmi, ktorí si neuvedomujú dôležitosť nechať voľné únikové cesty pre prípad požiarneho zásahu.

Záverom by sme sa chceli poďakovať všetkým prednášajúcim.Veríme, že na budúci rok okrem online seminárov sa nám podarí zorganizovať v termíne  6-8.4.2022 konferenciu „Správa budov 2022“ a radi by sme už po odznení pandémie zorganizovali aj aspoň 2 semináre už nielen ONLINE, ale aj prezentačnou formou.

Vyjadrenia niektorých účastníkov:           

Ďakujem veľmi pekne za dnešné náučno-poučné predpoludnie, webinár bol veľmi zaujímavý a potrebný. 

Pozdravujem, sledovala som seminár až od cca právnej oblasti.  Pani Judr. Tomková super,  pre bežných ľudí ( vlastníkov, ale aj zamestnancov správcov ) dosť náročná oblasť. Tepelné čerpadlá – máme skúsenosti – za BD SNV – je to v 3 bytových domoch v našej správe – všetko funguje, úspora, maximálna spokojnosť vlastníkov. Ale posledná prednáška – PO – patrí veľká pochvala prednášajúcej – zrozumiteľné, jasné, výstižné, poučné. Ďakujeme. Tešíme sa na ďalší seminár.