Aruba Business Centrum v Bratislave bolo miestom konania odborného sympózia s názvom Manuál komplexnej obnovy bytových domov.
Konalo so v spolupráci štyroch združení /ZPPOBD, ZSVB na Slovensku, SZBD a ZSaUN/ a pod záštitou generálneho riaditeľa ŠFRB. Výborná účasť, príjemné prostredie a kvalitný program boli zárukou veľmi dobrej atmosféry s častými diskusnými príspevkami a aktívnym prístupom zo strany účastníkov aj prednášateľov.

Odznelo celkom 11 prezentácii z rôznych oblastí obnovy bytových domov a jej financovania.