Pod taktovkou Združenia správcov a užívateľov nehnuteľností sa dňa 7. apríla 2021 uskutočnil online seminár, ktorý bol určený pre všetkých správcov bytových domov a nebytových priestorov s pracovným názvom: „Čo zaujíma správcov “.

Program seminára bol venovaný financovaniu obnovy bytových domov, skúsenostiam z tlakových skúšok kotolní a plynových zariadení, precíznemu meraniu spotreby tepla a  budúcnosti bývania po obnove BD. Nechýbal ani rozbor problematiky správy a súhrnu všetkých legislatívnych zmien z oblasti správy bytových domov.

 

Pre tých, ktorých problematika zaujala, môžete si ich prednášky pozrieť tu:

Aktuálne podmienky financovania obnovy bytových domov v Prvej stavebnej sporiteľni (JUDr. Katarína Niňajová, Ing. Miloš Blanárik, Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.)

Opakované úradné skúšky tlakových zariadení v kotolniach bytových  a nebytových priestorov a odberné plynové zariadenia v budovách (Bc. Peter Dzureň, Technická  inšpekcia, a.s.)

Perspektívy správy bytových domov z legislatívneho pohľadu (Mgr. Eugen Kurimský, ZSaUN)

Precízne meranie spotreby tepla (Ing. David Samek, ista Slovakia,s.r.o.)

PRÁVO – Zmeny v oblasti správy bytových domov (JUDr. Zuzana Adamová – Tomková, ZSaUN)

Budúcnosť bývania po obnove BD (Ing. Branislav Madáč, LUKYSTAV, s.r.o.)

Všetkým, ktorí sa zapojili, ďakujeme za priazeň.

Nakoľko bol o seminár vysoký záujem (za prvých 48 hodín vyše 240 pozretí), rozhodli sme sa za ZSaUN realizovať takýto seminár každý mesiac. Najblbšie sa na nás môžete tešiť 19.5.2021. Prihlásiť sa môžete na mail adrese zsaun@zsaun.sk.