Dňa 30.5. 2024 uskutočnilo Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností online seminár, ktorí naši správcovia poznajú pod názvom „Čo zaujíma správcov“.

Termín tohto online seminár nebol zvolený náhodne. Predposledný deň, kedy správcovia majú zo zákona povinnosť doručiť vyúčtovanie nákladov na vykurovanie a teplú vodu bol termínom, kedy už mnohí vlastníci vyúčtovanie dostali a začali sa množiť reklamácie. Nečudo preto, že najväčšie množstvo otázok bolo orientovaných práve na tému rozúčtovania, zlého ponímania novej vyhlášky alebo nespravodlivosti, ktoré vlastníci vnímajú ako dôsledok tejto vyhlášky.

Ale poďme po poriadku…

Seminár sa venoval po zahájení tematike ročného vyúčtovania nákladov za dodané teplo a praktickej aplikácie vyhlášky č. 503/2022 Z.z. Túto tematiku s vysvetľovaním jednotlivých ustanovení vyhlášky rozobral vo svojej prednáške Ing. Miroslav Petrus, PhD. z MH SR. Prednáška neostala bez povšimnutia a už počas prezentácie pána Petrusa sa začali sypať otázky zamerané na jednak na konkrétne prípady, kedy rozúčtovateľ nevedel ako postupovať ale jednak prichádzali aj otázky od vlastníkov z radov bytov, ktoré sú odpojené od centrálneho zdroja tepla. Práve títo vlastníci cítia najväčšiu nespravodlivosť v novo zavedenej povinnosti prispievať základnou zložkou na vykurovanie. Argument je jednoduchý: prečo majú platiť za niečo, čo im nebolo dodané? Za vykurovanie, ohrev TÚV aj náklady za varenie platia títo vlastníci priamo SPP. Nevidia dôvod, aby mali ešte raz prispievať základnou zložkou za teplo, ktoré už raz zaplatili. Odôvodenie, že fyzikálne zákony prestupu tepla platia pri prechode cez steny z bytov, ktoré sú vykurované CZT nie sú akceptovateľné, nakoľko fyzikálne zákony platia aj opačne a práve odpojené byty s individuálnym vykurovaním disponujú väčšou tepelnou pohodou a spravidla sú to práve ony ktoré dotujú svojim teplom byty vykurované CZT. Tému ukončila prednáška Ing. Sylvie Martinkovičovej zo spoločnosti ista Slovensko s.r.o., ktorá poukázala na smernice EÚ, kde nás čaká od roku 2027 povinnosť zavedenia meračov s diaľkovými odpočtami. Vzniká otázka, že v prípade, kde vychádza základná zložka na viac ako 60,70, až 80% či vôbec tieto „pomeráky“ budú mať význam vzhľadom na vysokú nákladovosť pri ich zriadení a inštalácii.

Ing. Miroslav Petrus, PhD., MH SR

Ing. Sylvia Martinkovičová, ista Slovensko s.r.o.

Seminár pokračoval prezentáciou spoločnosti Henkel Slovensko s.r.o., kde sa predstavil nový produkto CT110 Solar Protect. Po tejto prednáške nasledovala od pána Daniela Ferdinandyho zo spoločnosti Ferdinandy Consulting Slovkia s.r.o. stále aktuálna téma poistenia bytových domov, kde problematika podpoistenia je podceňovaná a správcovia a vlastníci si často neuvedomujú riziká z podpoistenia bytových domov. Na toto sa prichádza spravidla až vtedy, keď vzniká poistná udalosť a prichádza k likvidácii škody.

Po prestávke na kávu nasledovala zaujímavá aktuálna prednáška od Ing. Josefa Slánského zo spoločnosti Strechy 92 s.r.o. Trend, pri ktorom si chcú vlastníci zriadiť fotovoltaiku na strechách bytových domov, je momentálne jedným z najžiadanejších tém. Nie je to však také jednoduché. Montáži fotovoltaiky predchádza posúdenie existujúcej strechy, pričom nezriedka vytvorenie novej sedlovej strechy vychádza ekonomicky výhodnejšie ako opravy strechy existujúcej.

Daniel Ferdinandy, Ferdinandy Consulting Slovakia s.r.o.

Ing. Josef Slánský, Strechy 92 s.r.o.

Novinkou online seminára bola aj diskusia na aktuálne témy správy. Diskutujúci JUDr. Janka Guoth, JUDr. Jozef Štora, LL.M., MBAMgr. Eugen Kurimský sa venovali témam ako pripravované legislatívne zmeny v oblasti elektronického hlasovania, riešení havarijného stavu v BD, airBnB v BD, doručovaním posty emailom, podmienkach likvidácie SVB naplnili existujúci čas vysielania, ktorý sme mali k dispozícii. Témy, ktoré sme nestihli sme si odložili na ďalší online seminár, ktorý bude na jeseň 2024. Našim divákom ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na stretnutie na ďalšom seminári.

Eugen Kurimský, ZSaUN

Ak ste nestihli náš seminár a program vás zaujal, využite možnosť objednať si záznam z tohto seminára.

Objednavka-zaznamu-Online-seminar-

 

JUDr. Jana Guoth, Mgr. Eugen Kurimský, JUDr. Jozef Štora