Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností vás pozýva na prvý tohtoročný online seminár „ČO ZAUJÍMA SPRÁVCOV“.

Prostredníctvom online semináru „ ČO ZAUJÍMA SPRÁVCOV 2024″ môžete získať informácie v oblasti správy bytových domov z pohodlia vašej kancelárie, pri minimálnej strate pracovného času a s možnosťou zaslať nám podnety a otázky, ktoré vás ako správcov trápia a na ktoré vám s radosťou odpovieme.

Seminár „Čo zaujíma správcov“ sa bude konať dňa 14. februára 2024  od 9.00 – 13.00 hod. prostredníctvom živého prenos ( livestreamu)

Z programu vyberáme  a ponúkame najmä informácie o:

  • balkónoch a zabezpečení čo najdlhšej bezporuchovosti
  • poistení bytového domu
  • vandalizme a následných poistných udalostiach
  • ako bývať bez zbytočných starostí vám prezradí Správcovské bytové družstvo IV. z Košíc
  • komplexných riešeniach pri obnove bytových domov
  • efektívnej správe bytových domov pod jednou strechou
  • náležitostiach a úskaliach písomného hlasovania

Tak ako stále prihláseným účastníkom dávame možnosť zaslať vopred otázky pre prednášajúcich, ktoré Vám budú v rámci prednášky alebo individuálne zodpovedané.

Cena účastníckeho poplatku :

pre členov ZSaUN 0,- Eur VALENTÍNSKY DARČEK PRE ČLENOV ZSaUN – prihlášku potrebné zaslať

pre nečlenov ZSaUN  30,- Eur

Prosíme vyplnenú prihlášku a prípadné otázky zašlite na zsaun@zsaun.sk najneskôr do 13.02.2024

Elektronická prihláška: