Online seminár „Čo zaujíma správcov“ poznajú snáď už všetci. Tento seminár bol naším členom venovaný ako valentínsky darček, ostatní sa mohli odplatne prihlásiť. Naživo vysielaný seminár získal za posledné roky svojich priaznivcov a záujem o neho rastie. Do budúcna plánujeme rozšírenie „prednáškového“ seminára na „diskusný“. Nechajte sa prekvapiť. Prvý tohoročný seminár sa uskutočnil 14.2.2024 a aj keď bolo „Valentína“ a súčasne „Popolcová streda“, mnohí z Vás sa pripojili, alebo požiadali o záznam zo živého vysielania.

Program online seminára bol bohatý a prednášajúci boli z radov Združenia správcov a užívateľov nehnuteľností a firiem, ktoré už naši čitatelia poznajú. Aj preto bol záujem o prezentácie veľký. Generálnym partnerom seminárov pre rok 2024 sa stala spoločnosť HENKEL Slovensko s.r.o. S predstaviteľmi tejto spoločnosti sa budeme stretávať aj na iných podujatiach, seminároch či konferenciách.  Aký bol teda program?

Dušan Fusek, Henkel Slovensko s.r.o.

Ing. Maroš Čulá, Správcovské bytové družstvo IV Košice

Zahájenie už tradične patrilo prezidentovi Združenia správcov a užívateľov nehnuteľností – Mgr. Eugenovi Kurimskému. Po ňom nasledovala prednáška generálneho partnera seminára – spoločnosti HENKEL Slovensko s.r.o. Téma bola venovaná všetkým, ktorí majú balkón: „Ako sa starať o balkón tak, aby dlho a bez porúch slúžil“ vysvetlil vlastníkom aj správcom pán Fusek zo spoločnosti Henkel Slovensko spol. s r.o. PREMIUM Poisťovňa predstavila Premiové poistenie bytových domov a priority, na ktoré si táto poisťovňa prihliada pri poisťovaní bytových domov. Pán Ing. Maroš Čulák zo Správcovského bytového družstva IV v Košiciach predstavil činnosť v svojom družstve a zameral sa aj na problematiku archivácie dokumentov, doručovania písomností ako aj nahliadania do spisov.

Peter Drga, PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Ing. Mária Hlavinková, SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS, s.r.o.

Ing. Tomáš Paciga, Resitech s.r.o.

JUDr. Jozef Kukuča, Stavebné bytové družstvo Trenčín

Prvýkrát sa po prestávke predstavila  spoločnosť SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS, s.r.o., ktorá v podaní pani Ing. Márie Hlavinkovej prezentovala prednáškou na tému: Komplexné riešenia SAINT GOBAIN pre obnovu bytových domov.

Nasledovala téma: Výkon  správy bytových domov pod jednou strechou a jej zefektívnenie v podaní Ing. Tomáša  Pacigu zo spoločnosti resitech s.r.o.

Prednáškou z praxe bola prednáška zo Stavebné bytové družstvo Trenčín.  JUDr. Jozef Kukuča, právnik družstva, prezentoval tak často opakujúcu sa problematiku: Plnenie poistných udalostí v prípade vandalizmu. Seminár ukončila prednáška výkonnej riaditeľky ZSaUN JUDr. Jany Guoth na tému: Písomné hlasovanie – ako to robiť správne a na čo si dávať pozor.

Výnimočne sa podarilo dodržať harmonogram a ako sa zdá, už sme sa naučili, ako čeliť technickým problémom. Všetko teda fungovalo perfektne.

Za Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností by sme chceli poďakovať všetkým prednášajúcim za kvalitne pripravené prednášky a prezentáciu.  Ako aj všetkým divákom a poslucháčom seminára za ich trpezlivosť a ochotu zvyšovať si svoju odbornosť v problematike správy budov.

Ak ste nestihli náš seminár a program vás zaujal, využite možnosť objednať si záznam z tohto seminára.

JUDr. Jana Gutoh, ZSaUN