Čas sa rúti neuveriteľnou rýchlosťou. Veď len prednedávnom som pri zrode Združenia správcov a užívateľov nehnuteľností  uvažoval o konferencii, ktorá by pomohla správcom v získavaní odborných vedomostí a technických znalostí, informácií o technológiách, zatepľovacích systémoch a samozrejme aj o riešení  správcovských problémov. Ani neviem ako sme sa dopracovali už ku 15. výročiu našej konferencie. Naozaj neviem, kedy sme to stihli, ale je faktom, že v dňoch 10-12.4.2024 sme absolvovali snáď v histórii najlepšiu doterajšiu konferenciu. Bezmála 400 účastníkov hovorilo to isté: pokračujte, je to skvelé… Dobre sa to počúva, my však vieme, že máme ešte stále rezervy. Príďte sa o tom presvedčiť na najbližšej konferencii, ktorá sa uskutoční na jeseň taktiež v Bešeňovej!

15. medzinárodná konferencia „Správa budov“ bola naozaj odbornou konferenciou. Historicky sa jej zúčastnilo doteraz najviac renomovaných firiem, ktoré správcom, spoločenstvám vlastníkov aj ostatným účastníkom konferencie ponúkli svoje produkty či služby. Množstvo odborných prednášok z radov firiem, ale aj akademických pracovníkov garantovalo vysokú profesionalitu konferencie.

Sen o zvyšovaní odbornosti správcov sa premietol do reality. Ešte pred konferenciou sme sa trochu povenovali štatistike. Zistili sme, že existuje pomerne silný kolektív správcov, ktorí našu konferenciu navštevujú pravidelne. Z prezenčných listín minulých rokov sme vytvorili štatistiku, kde sme skonštatovali, že 29 správcov sa našej konferencie zúčastnilo viac ako 10 – krát.  Týmto správcom sme udelili ocenenie za účasť na odborných školeniach na desiatich ročníkoch konferencie „Správa budov“.

Milí kolegovia, správcovia, dovoľte, aby som sa Vám aj touto cestou poďakoval za vernosť našej konferencii. Veríme, že konferencia bola prínosom aj pre Vás a dúfame, že nám ostanete aj do budúcna verní.

Jedná sa o: Ing. Ľuboš Bača, Ing. Silvia Bačová, František Beňo, Katarína Beňová, Ing. Miroslav Halmo, Ing. Jozef Horňák, Ing. Peter Gožo, Ing. Jozef Brilla, Milan Capcara, Ing. Jozef Ďurčík, Ing. Alexander Janovič, Kurt Kawasch, Karol Lacko, JUDr. Eva Leňová, Alica Majerníková, Mária Marková, Juliana Michaláčová, Ing. Pavel Mitter, Mgr. Renáta Polakovičová, Bc. Milan Piliar, Ing. Pavel Puha, Ing. Marta Sadloňová, Yulia Stručková, Ing. Jana Svičeková, Ing. Mária Šifrová, Ing. Miloš Štefečka, Ing. Štefan Toma, Ing. Henrieta Tuchyňová a Ing. Maroš Vincenc.

Oceneným správcom zo srdca blahoželáme!

Keď už sme pri tej vernosti,  nedá mi poďakovať sa všetkým firmám, ktoré sú s nami po mnoho rokov, ale aj tým novým, ktorí prišli po prvýkrát. Tohto roku nechýbalo ŠFRB, pod záštitou ktorého bola konferencia organizovaná a naši tradiční generálni partneri – spoločnosť Lukystav s.r.o. a spoločnosť HENKEL Slovensko s.r.o.  Nebudem vymenovávať všetkých ostatných aktívnych či pasívnych partnerov, ale nedá mi spomenúť dvoch z nich.  Naša obrovská vďaka patrí dvom spoločnostiam, ktoré sú s nami od prvopočiatku. Ide o spoločnosť BAUMIT s.r.o.  a Prvú stavebnú sporiteľňu, a.s. Počas celých neuveriteľných 15 rokov trvania našej konferencie nevynechali ani jediný ročník  a tak sa stali našimi najvernejšími partnermi, za čo im patrí naša neskutočná vďaka.

Čo sa týka programu konferencie, ostali sme aj tohto roku pri tradičnom rozdelení, kde prvý deň konferencie je venovaný finančným službám. Úvery a poistenie potrebujeme všetci hlavne pri obnovách našich bytových domov. Novinkou, ktorá sa prediera do práce správcov, je elektronika, programovanie a softwarové služby. Práve o tieto sme obohatili prvý deň našej konferencie. Prvýkrát sme privítali spoločnosť Susedia s.r.o., ktorá svojou veselou prednáškou upútala viacerých správcov.

Druhý deň začal klasicky technickým dňom, ktorý sme rozdelili medzi sekcie energetiky, obnovy a na záver meraniu a rozpočítavaniu. V energetike sme sa potešili novej prednáške spoločnosti ESM – Yzamer  o kogeneračných jednotkách pre bytové domy. Zaujala aj  prednáška nášho nového partnera, ktorou bola spoločnosť IMI Hydronic Engineering s.r.o. Prekvapením našej konferencie bola spoločnosť TREVA s.r.o., ktorej nainštalovaná „vzorová“ kabínka bola príjemným spestrením konferencie.

Popoludnie začalo prednáškami snáď všetkých významných firiem na Slovensku, ktoré sa prezentovali materiálmi a službami ETICS. Patrí im naša vďaka, už je len na Vás, správcoch, aby ste si vybrali ten správny zatepľovací systém – a priznám, nie je ľahkou úlohou vybrať si z materiálov prezentujúcich spoločností, ktoré sú jeden kvalitnejší ako druhý. Popoludňajší maratón o meraní a rozúčtovaní pokračoval pod taktovkou Ing. Miroslava Petrusa, PhD., z Ministerstva hospodárstva SR. Na pretrase bola klasicky vyhláška 503/2022 Z.z., kde sa správcovia aktívne zapojili do diskusného fóra a svojimi otázkami poukázali na nejasnosti tejto vyhlášky. Podľa daných možností sa im dostalo aj odpovede, konečný verdikt donesie samotné vyúčtovanie a následné reklamácie.

Býva zvykom, že piatky sú venované problematike správy.  Na tohoročnej konferencii  sme obohatili správu o sekciu facility managementu, ktorú pokladáme do budúcna za potrebnú a pri správe domov za veľmi perspektívnu. Veď aj teraz množstvo správcov svojim vlastníkom služby facility managementu poskytuje, iba o tom nevedia, že sa to volá facility management. Zmenami, ktoré sú zakotvené v zákone 205/2023 Z.z. budeme používať  jednotnú terminológiu budov a z nej budú prameniť aj jednotné služby, ktoré nás v správe bytových a nebytových domov zjednotia. Cťou nám bolo privítať na našej konferencii aj Ing. Knapa, prezidenta IFMA CZ. Milou, jedinečnou prednáškou o vzniku najväčšej komplexnej príručky pre správcov „Veľké komentáre: Zákon o vlastníctve bytov a NP“ bola prednáška JUDr. Mareka Valachoviča, PhD.  Po nej nasledovali odborné prednášky a klasicky značne veľká diskusia na správcovské témy, ktorá sa skončila okolo 14-tej hodiny.

Poďakovanie patrí za piatok aj akademickým pracovníkom, ktorí svojimi prednáškami pozdvihli úroveň našej konferencie. Stabilnými „medzinárodnými“ partnermi sú už klasicky doc. Ing. Svoboda CSc., z ČVUT Praha a doc. Ing.et Ing.Kuda, CSc., z VŠB Ostrava. Z „domácich“ partnerov patrí naša vďaka vynikajúcej prednáške prof. Ing. Vranayovej CSc., a doc. Ing. Švajlenkovi PhD., ktorý delegoval svoju prednášku na Ing. Konovalova.  Nesmieme zabudnúť ani na doc. Ing. Košičanovú, PhD., odborného garanta konferencie a doc. Vranaya, PhD., ktorý sa snažil vo štvrtok „ľudskou rečou“ vysvetliť problematiku vzniku novej vyhlášky o rozúčtovaní.

Rád by som poďakoval aj nášmu organizačnému tímu, obzvlášť Ing. Erike Baltesovej a JUDr. Janke Guoth, ktorí nemalou mierou prispeli k úspešného priebehu tejto konferencie.

Dúfame, že sa konferencia páčila aj VÁM, milí správcovia! Verím, že nám ostanete verní aj do budúcna a prídete na ňu Vy ako účastníci a firmy ako naši partneri! Najbližší termín „Správy budov jeseň” je 14.–15.11.2024, teším sa na stretnutie!

Mgr. Eugen Kurimský