Thermal park Bešeňová sa stáva opäť raz centrom diania správcov a spoločenstiev vlastníkov z celého Slovenska. V dňoch 10.-12.4.2024 sa otvorí rezort v Bešeňovej všetkým, ktorí sa venujú bytovým domom.  Firmám, ktoré poskytujú finančné služby či poisťovacie služby, špičkovým značkám, ktoré ponúkajú kvalitné zatepľovacie systémy, obnovu bytových domov či výťahy je poskytnutý priestor na ponuku ich materiálov či služieb. Správcov potešia aj najnovšie poznatky z oblasti legislatívy a riešení problémov v oblasti správy bytových domov. Toto všetko ponúka jarná, v poradí už 15-ta medzinárodná konferencia. „Správa budov 2024“, na ktorú Vás týmto pozývame!

Aj tohto roku dodržíme tradičné rozdelenie konferencie do sekcií, zameraných v prvom dni konferencie na financie, poisťovanie, software, a podporu ŠFRB, ktorá je neodmysliteľný pri obnove bytových domov.

Nakoľko je veľký dopyt po fotovoltike a tepelných čerpadlách, druhý deň bude venovaný schémam pri žiadostiach bytových domov o podporu obnoviteľných zdrojov energií a kogeneračným jednotkám. Témy budú doplnené o výťahy a ich výmeny, rozširovanie lodžií ako aj montáži šikmých striech namiesto ich obnovy. Nebude chýbať ani ponuka „Balíkovo“, za ktorou budú nasledovať prednášky, týkajúce sa samotnej obnovy BD. Generálni partneri konferencie – spoločnosť Lukystav s.r.o. sa bude prezentovať so sympatickou témou: „Stále je čo zlepšovať“ a spoločnosť HENKEL Slovensko s.r.o. bude prezentovať produktovú tému: „Technické úskalia obnovy fasády BD“. Popoludňajší program druhého dňa konferencie je venovaný kontroverznej vyhláške 503/2022 Z.z., kde budú o vyhláške diskutovať tvorcovia tejto vyhlášky ale aj správcovia, ktorých v blízkej budúcnosti čaká rozúčtovanie po prvý krát podľa pravidiel, ktoré určila  táto vyhláška.

Posledný, tretí deň konferencie, budeme venovať novinke, ktorou je problematika facility managementu a témam správy budov. Ako ste si všetci určite všimli, trendy v legislatíve smerujú ku zjednoteniu pojmov a názvoslovia, ktoré sa budú dotýkať aj nás. Dôvodom je zmena stavebného zákona, ku ktorému má blízko aj správa budov. Smerovanie legislatívy bude pravdepodobne v budúcnosti zamerané na zjednotenie domov, ktoré budeme deliť podľa podlahovej plochy na bytové a nebytové domy. Presnejšie informácie sa dozviete v piatok dopoludnia, ktoré bude po prednáškach akademických pracovníkov zo susednej ČR venované právnym problémom a problematike správy ako takej.

Na všetkých „skalných“ sa už teraz tešíme a chystáme pre nich malé prekvapenie. Nových účastníkov srdečne privítame a radi ich do našej rodiny „pritúlime“. Som si istý, že kto už raz zavíta na našu konferenciu v Bešeňovej, stane sa jej pravidelným účastníkom. Práve preto mi dovoľte, aby som pozval hlavne tých nových, ktorí ešte u nás neboli. Koľko nás bude?  To bude závisieť možno práve od Vás….

Mimochodom: Poslali ste už prihlášku?

Prihláška účastník Konf.2024

Program konferencie na stiahnutie:

ProgramA4_Konferencia_2024