VOC Editor

About VOC Editor

This author has not yet filled in any details.
So far VOC Editor has created 85 blog entries.

Chcela by som sa opýtať, či je možné zaplatiť do fondu opráv bytového domu aj formou dobrovoľného sponzorského príspevku jednotlivých vlastníkov bytov, v prípade napr., že je na účte málo finančných prostriedkov a je potrebné zabezpečenie súrnej opravy. Alebo ako je to možné vyriešiť inak. Zákon umožňuje/zakazuje dobrovoľné príspevky do fondu opráv?

20.8.2023 JUDr. Jana Guoth, odborná konzultantka ZSaUN V zmysle § [...]

2023-09-08T10:47:04+02:0020. augusta 2023|

Rad by som sa informoval ohľadne odmeny pre predsedu SVB. Táto odmena bola stanovená a bola mi vyplácaná na základe dohody o vykonaní prace. Som predsedom SVB od začiatku roka 2023. No kvôli nezhodám a nie príjemnému začiatku v tejto funkcii som sa dňa 15.2.2023 vzdal tejto funkcie na schôdzi spoločenstva vlastníkov bytov. Tu som okrem iného upozornil aj na to, že vyplácanie odmeny na základe dohody a teda uzatváranie dohody s predsedom nie je správne. Účtovník k tomuto dátumu so mnou dohodu ukončil. Po schôdzi sa určil zastupujúci za predsedu, no voľba nového ešte neprebehla a ani to tak nevyzerá. Teda do dnešného dňa stále figurujem ako predseda. Moja otázka teda znie, či mam stále nárok na odmenu lebo ta mi už od 15.2.2023 vyplatená nebola a ako môžem na SVB “naliehať”, aby sa zvolala schôdza a zvolil sa nový predseda.

24.7.2023 JUDr. Jana Guoth, odborná konzultantka ZSaUN V registri SVB [...]

2023-09-08T10:41:13+02:0024. júla 2023|

V zmysle § 9 ods. 5 písm. d) zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov sú spoločenstvo a správca povinní umožniť vlastníkovi bytu a nebytového priestoru v dome na požiadanie nahliadnuť do dokladov týkajúcich sa správy domu alebo čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv, robiť si z nich výpisy, odpisy a kópie alebo môžu na náklady vlastníka bytu a nebytového priestoru v dome vyhotoviť z nich kópie; pri poskytovaní týchto informácií je predseda alebo správca povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov podľa osobitného predpisu. V zmysle § 11 ods. 6 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov : „ Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome má právo nahliadať do dokladov týkajúcich sa správy domu alebo čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv a robiť si z nich výpisy, odpisy a kópie.“ Z vyššie uvedené vyplýva, že máte právo na informácie týkajúce sa financií spoločenstva. Na Vašom mieste by som požiadala predsedníčku k nahliadnutiu o týchto dokladov (požiadať písomne, aby ste mali doklad) a nie žiadala o ich zaslanie, aj keď je možné, že nebude ani toto reagovať. Ak ste nemali 3 roky zvolanú schôdzu vlastníkov, ide o porušenie povinnosti v zmysle zákona. Ak máte funkčnú radu ako kontrolný orgán spoločenstva, na tento problém najprv skúste upozorniť ju. V opačnom prípade skúste podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu, aj keď nezaručujem, že sa budú problémom zaujímať, keďže pri správe bytového domu prostredníctvom spoločenstva vlastníkov bytov ide o správu vlastného majetku, kde kontrolným orgánom je rada.

23.7.2023 JUDr. Jana Guoth, odborná konzultantka ZSaUN V zmysle § [...]

2023-09-08T10:35:46+02:0023. júla 2023|
Go to Top