Prihláste sa 30. mája 2024 od 9.00 – 13.00 hod. na online seminár „ČO ZAUJÍMA SPRÁVCOV 2024″ a získajte informácie na nasledovné témy:

Ako vyúčtovať náklady za teplo podľa vyhlášky 503/2022 z.z.?

Ako si zvoliť správne poistenie?

Aké zásady musí spĺňať strecha bytového domu pred montážou fotovoltaiky?

Následne správcov poteší diskusia na aktuálne správcovské témy:

  • pripravované legislatívne zmeny
  • havarijný stav v dome
  • airBnB v bytovom dome
  • doručovanie pošty emailom, preukazovanie emailových odpovedí na podnety vlastníkov
  • podmienky likvidácie SVB
  • zverejňovanie priebehu výberových konaní, …

Neváhajte a prihláste sa už teraz!

Prihláška-na-on-line-seminár-30.5.2024