Asociácia rozpočítavateľov nákladov tepla a vody Slovensko (ďalej ARTAV Slovensko) požiadalo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky o urgentné riešenie stavu vyhlášky 260/2016 HM SR, ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla a súvisiacej legislatívy.

Viac sa dočítate v priloženej tlačovej správe tu: TS_ARTAV žiada MH o urýchlené prijatie novely o rozpočítavaní tepla. Hrozí nárast cien a nespravodlivosť