29.6.2023 JUDr. Jana Guoth, odborná konzultantka ZSaUN

O výške odmeny pre zástupcu vlastníkov bytov a nebytových priestorov rozhodujú v zmysle § 14b ods. 1 písm. h) zákona č. 182/1993 Z. z . o vlastníctve bytov a nebytových priestorov  vlastníci súhlasom nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Zväčša je odmena určená výškou na byt a mesiac, napríklad 4Eur/byt/mesiac a takto to majú vlastníci stanovené aj v mesačnom zálohovom predpise. Odmena môže byť určená aj jednotnou sumou a teda napríklad 100 Eur/mesiac  a táto suma je rozrátaná medzi byty alebo aj medzi vlastníkov.

Spôsob akým bude odmena pre zástupcu vlastníkov bytov a nebytových priestorov tvorená, resp. rozrátavaná rozhodujú v zmysle § 14b ods. 1 písm. j) vlastníci súhlasom nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastníkov v dome, a teda toto znenie zákona je potrebné použiť aj pri prípadnej zmene.

Odmena môže byť rozrátavaná aj na byty ale aj na vlastníkov, ani jeden spôsob nie je nesprávny. Pri rozrátavaní na vlastníkov, samozrejme treba sledovať vždy aktuálny počet vlastníkov.