2.1.2023 JUDr. Jana Guoth,  odborná konzultantka ZSaUN

Ja osobne nemám vedomosť o tom, aby si správcovia účtovali poplatok za odpočty. Ak si niečo také účtuje Váš správca tak to musí mať vlastníkmi schválené vopred.

Ak odpočty 5 rokov nevykonával tak si určite nemôže spätne nárokovať na poplatok. Vo všeobecnosti platí premlčacia doba na nedoplatky 3 roky od vzniku pohľadávky, takže správca síce môže vymáhať spätne koľko rokov chce, aby dlžník má právo vzniesť námietku premlčania, a teda ak ju súd uzná, tak správca pochodí pri vymáhaní max. 3 roky spätne.