5.2.2024 JUDr. Jana Guoth, odborná konzultantka ZSaUN

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov nestanovuje hodnotu (výšku) prác, ktoré sa vykonávajú pre bytový dom a pre ktoré je potrebné schvaľovanie a výberové konanie zo strany vlastníkov.

Vlastníci bytov a nebytových priestorov by mali rozhodovať, schvaľovať a robiť výber na každú prácu, ktorá prebehne v bytovom dome, a to za účelom zabezpečenie čo najvýhodnejších podmienok.

Už skôr štandardom však je, že v rámci zmluvy o spoločenstve majú vlastníci schválené určitý rozsah finančných kompetencií pre predsedu SVB. Účelom takýchto kompetencií je, aby sa kvôli malým, drobným opravám bežného života v bytovom dome nemusela zvolávať schôdza, vypisovať písomné hlasovanie, ale kompetenciu práce schváliť a vybrať firmu má predseda SVB, samozrejme do výšky schválenej vlastníkmi.