27.1.2023 JUDr. Jana Guoth, odborná konzultantka ZSaUN

Predpokladám, že myslíte pivnicu ako jednu miestnosť danú do užívaniu všetkým vlastníkom, nie rozdelené pivničné kôpky, ktoré prislúchajú ku konkrétnemu bytu.

Takéto miestnosti v bytových domoch ako sú takéto pivnice, kočikárne, sušiarne a podobne sú v zmysle § 2 ods. 5 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov spoločnými zariadením bytového domu, pričom každý vlastník v bytovom dome má na tomto zariadení svoj spoluvlastnícky podiel.

Z toho vyplýva, že tieto priestory by mali mať možnosť využívať všetci vlastníci v dome. Ak nastane takáto situácia ako je vo Vašom prípade (je takýchto domov veľa) je potrebná vzájomná dohoda medzi vlastníkmi a to najmä z praktického hľadiska. A teda rozdeliť pri užívaní pivníc vlastníkov stredného vchodu.