24.7.2023 JUDr. Jana Guoth, odborná konzultantka ZSaUN

V registri SVB budete figurovať ako predseda do času, kým tam nebude zapísaný nový predseda, žiaľ toto musím konštatovať ako nedostatočnú legislatívu.

Ak nevykonávate činnosť predsedu, a povinnosti predsedu plní zastupujúca osoba, tak Vám odmena za predsedu neprináleží.

Schôdzu vlastníkov v SVB zvoláva rada. Rada by mala čo najskôr v tejto veci konať a zvolať schôdzu. Ak sa tak nestane. Môžete vy vlastníci, ¼ vlastníkov požiadať radu o zvolanie schôdze v tejto otázke.  Ak sa tak nestane do 15 dní od doručenia žiadosti, môžete si schôdzu bez angažovanosti radi zvolať aj sami a tam zvoliť nového predsedu.