Štvrtok 9.11. 2023

do 10.00 – Registrácia účastníkov

10.00 – 10.20 Otvorenie konferencie Mgr. Eugen Kurimský, ZSaUN
10.20 – 10.40 Obnova bytových domov s podporou ŠFRB pre rok 2024 Ing. Juraj Bartoš, Štátny fond rozvoja bývania
10.40 –  11.00 Financovanie bytových domov v kontexte požiadaviek na zvyšovanie energetickej efektívnosti Ing. Matej Kubinec, Ing. Eva Michalcová, Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
11.00 – 11.20 Elektronické bankové služby a auto elektro nabíjačky pre bytové domy Ing. Roman Bátora, Global Payments, spol s.r.o., Ing. Stanislav Plevák, SLSP, a.s.
11.20 – 11.40 PREMIUM produkty majú úspech Ing.Branislav Sedlák, PhD., Ing. Milan Holinďák FlexaFIN s.r.o., PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
11.40 – 12.00 Výkon správy bytových domov pod jednou strechou a jej zefektívnenie Ing. Tomáš Paciga, resitech s.r.o.

12.00 – 13.00    PRESTÁVKA NA OBED 

13.00 – 13.20 Schôdza vlastníkov bytov a NP – aké sú možné úskalia?  JUDr. Jana Guoth, ZSaUN
13.20 – 13.40 Ekologické čistenie fasád Adrián Avuk, TreeGuard, s.r.o.
13.40 – 14.00 Úprava a dezinfekcia vody technológiami Euroclean pre bytové domy, výrobcov teplej vody Ing. Július Telek, Euroclean s.r.o.
14.00 – 14.20 Technické úskalia obnovy fasády BD Ing. Slavomír Vician, Henkel Slovensko, spol. s r.o.
14.20 – 14.40 Najprv zateplenie, potom všetko ostatné Ing. Tomáš Sepp,  Baumit, spol. s r.o.

15.00 – 15.20    PRESTÁVKA NA KÁVU

15.20 – 15.40 BVS a spolupráca so správcovskými spoločnosťami Ing. Jakub Dušička, Ľubor Rehák, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
15.40 – 16.00 Elektromagnetický smog  Ing. Jozef Hlucháň,TECHEM s.r.o.
16.00 – 16.20 Skúsenosti s rozúčtovaním tepla a teplej vody – pomohla nová vyhláška? doc. Ing. František Vranay, PhD. Stavebná fakulta TUKE
16.20 – 16.40 Zákon o tepelnej energetike a ceny energií  a  Vyhláška MH SR č. 503/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavania množstva dodaného tepla  Ing. Ladislav Tomko a Ing. Pavel Rondzik, Slovenská obchodná inšpekcia

16.40          Diskusia na tému Vyhlášky MH SR č. 503/2022 Z. z. – diskusiu vedie Ing. Miroslav Petrus, PhD. hlavný štátny radca sekcie energetiky MH SR

19.00          Spoločenský večer

  • Prípitok generálneho partnera LUKYSTAV, s. r.o.
  • Raut a spoločenský večer

Piatok 10.11. 2023

09.00 – 09.20 Tvorba centra odbornej excelentnosti v oblasti čistej energie na Slovensku prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., Stavebná fakulta TUKE
09.20 – 09.40 Management správy budov s využitím BIM doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc., Fakulta Stavební VŠB-TU
09.40 – 10.00 Využitie dažďovej vody v bytových domoch doc. Ing. Danica Košičanová, PhD., Stavebná fakulta TUKE
10.00 – 10.20 Výstavba nových lodžií – skúsenosti správcu Ing. Ivan Slaný, Termia s.r.o.
10.20 – 10.40 Kto je vlastníkom balkónov, lodžií a terás v bytovom dome? JUDr. Jana Guoth, ZSaUN
10.40 – 11.00 Aké môžu byť následky nedodržania protipožiadnych opatrení a revízií v bytových domoch? Juliana Michaláčová, DiS., ZSaUN

11.00 – 11.20    PRESTÁVKA NA KÁVU

11.20 – 11.40 Efektívna správa SVB Ing. Monika Šamková, ZSVB na Slovensku
11.40 – 12.00 Písomné hlasovanie – ako to robiť správne a na čo je potrebné si dávať pozor? JUDr. Jana Guoth, ZSaUN
12.00 – 12.20 “Náš zákazník, náš pán?” alebo, ako sme zákaznícku orientáciu zvládli v OSBD Žilina Bc. Milan Piliar, ZSaUN
12.20 – 13.00 Diskusia na aktuálne témy správy budov JUDr. Adamová Tomková, ZSaUN
13.00 Predpokladaný záver konferencie

Partneri konferencie