15.6.2023 JUDr. Jana Guoth, odborná konzultantka ZSaUN

Správca je povinný viesť samostatné analytické účty osobitne za každý bytový dom, ktorý spravuje. Správca nie je povinný viesť pre bytové domy účtovníctvo ale len účtovnú evidenciu.  Správca, bez ohľadu na to či účtovnú evidenciu viedol v excelovskej tabuľke alebo inak musí vedieť poskytnúť informácie o neplatičoch, zostatku a obratoch vo fonde prevádzky, údržby a opráv ale taktiež na účte plnení. Aj napriek tomu, že bývalý správca neviedol účtovníctvo, výpisy z účtov, zostatky,… novému správcovi by mal vedieť dať.

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov nedefinuje čo všetko je zahrnuté v poplatku za správu, ktorý si správca účtuje. Tu nastáva situácia, že sa názory rôznia a správcovia to majú rôzne. Niektorí správcovia majú takéto poplatky ako je napr. poštovné zahrnuté v poplatku za správu, iní to majú ako nejaký osobitný poplatok, ktorý majú zahrnutý vo svojom cenníku, schválené vlastníkmi.

Ak to správca účtoval ako osobitný poplatok, tak musí byť zahrnutý v cenníku, ktorý musí byť schválený vlastníkmi, resp. naňho odkazuje zmluva o výkone správy.

Ak máte podozrenie, že Vám správca účtoval niečo čo nemal, môžete sa so svojím podnetom obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu.