Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v domácnosti a malých odberateľov plynu a regulovanej dodávky elektriny pre malých odberateľov elektriny a podmienky ich uplatnenia

Dátum účinnosti: 18. 01. 2023

Súbor právneho predpisu na stiahnutie: ZZ_2023_19 regulovane ceny pre koncovych odberateľov