20.6.2024, JUDr. Jana Guoth, odborný konzultant ZSaUN

Túto situáciu upravuje vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 503/2022 Z. z , ktorou sa ustanovuje teplota teplej vody na odbernom mieste a pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo tepla dodaného v teplej vode, nákladov na množstvo dodaného tepla na vykurovanie, nákladov na množstvo dodaného tepla alebo množstva tepla vyrobeného v decentralizovanom zdroji tepla a ekonomicky oprávnených nákladov na teplo vyrobené v decentralizovanom zdroji tepla.

V zmysle §10 vyhlášky

ods.1 Náklady na teplú vodu pre objekt rozpočítavania sa rozdelia na základnú zložku a spotrebnú zložku. Hodnoty základnej a spotrebnej zložky pre odberné miesto sa určia podľa § 9 ods. 5 až 7.

ods. 2 Základná zložka sa rozpočíta medzi konečných spotrebiteľov rovnakým dielom na každý byt a nebytový priestor v objekte rozpočítavania, ak je zabezpečená technická pripravenosť na odber teplej vody z centrálneho rozvodu u konečného spotrebiteľa. Základná zložka sa nerozpočíta medzi konečných spotrebiteľov, ktorí sa odpoja od spoločných rozvodov teplej vody na základe rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

V zmysle § 9 ods. 5 vyhlášky

ods. 5 Základná zložka pre rozpočítavanie nákladov tepla na teplú vodu sa určí ako náklady spojené s cirkulačnými stratami rozvodov teplej vody za miestom centrálnej prípravy teplej vody jednotne pre odberné miesta v okruhu zdroja tepla, pričom hodnota základnej zložky nesmie presiahnuť 20 %.

Platná legislatíva nestanovuje povinnosť odčerpať minimálne množstvo teplej alebo studenej vody.

Stanovuje však povinnosť platiť základnú zložku a to aj v prípade, že nespotrebujete ani liter teplej vody.

Základnú zložku neplatí tí vlastníci, ktorí sa odpoja od spoločných rozvodov teplej vody na základe rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov.