Zákon neuvádza, koľko cenových ponúk je potrebné pri výbere zhotoviteľa. V zmysle paragrafu 8b ods. 2 zákona o vlastníctve je ale správca povinný dojednať čo najvýhodnejšie podmienky pre vlastníkov (asi to je dôvod prečo požiadal o predloženie ďalších cenových ponúk), ale zároveň je povinný sa riadiť rozhodnutím vlastníkov. Ak teda správca nereagoval na vami podanú žiadosť o vypísanie písomného hlasovania (teda žiadosť 1/4 vlastníkov) v lehote 15 dní od podania žiadosti, mohli ste uskutočniť písomne hlasovanie sami v zmysle paragrafu 14a ods. 1 zákona o vlastníctve. Ak by došlo k riadnemu vykonaniu písomného hlasovania a schváleniu vami predkladanej cenovej ponuky a zhotoviteľa, správca by musel rozhodnutie vlastníkov rešpektovať, aj keď neboli predložené iné cenové ponuky.