7.5.2021 JUDr. Jana Guoth,  odborná konzultantka ZSaUN

V prvom rade sa vyjadrím k tomu, že vo všeobecnosti by nemalo dochádzať k fixnému uzamykaniu okien alebo dverí, resp. k ponechaniu kľúčov len nejakým vyvoleným osobám, najmä ak slúžia ako úniková cesta alebo na účely vetrania, a to najmä podľa názoru hasičov, ktorí chodia kontrolovať bytové domy. Ani postup dávať to odsúhlasovať na schôdzi mi nepríde veľmi správny, ale áno, dejú sa takéto veci vo viacerých bytových domoch.

Čo sa týka nejakého ako vy uvádzate vymysleného sporu so susedou. Nevidím dôvod, prečo by mal zástupca vlastníkov, resp. správca takto reagovať. Ideálne  riešenie v tomto prípade je požiadať o osobné stretnutie dotknutých strán, napr. u správcu za jeho účasti, nech ho kľudne na váš podnet zvolá on za účelom diskusie a vyriešenia problému. Uistiť vás môžem aspoň o tom, že takéto dôvody ako uvádzate, nie sú dôvodom na podanie žaloby a následnej deložácie vašej osoby.