12.4.2021 JUDr. Jana Guoth,  odborná konzultantka ZSaUN

Podľa môjho názoru by správca nemal vykonať takto prijaté rozhodnutia vlastníkov. Správca je viazaný v prvom rade zákonom o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, a ten nepripúšťa vypísanie a vykonanie písomného hlasovanie len tak komukoľvek, má to svoje pravidlá a náležitosti, ktoré musia byť dodržané aby boli prijaté rozhodnutia aj platné, a v tomto prípade to na prvý pohľad vyzerá, že naplnené neboli, aj keď nie všetko bolo napadnuté pred súdom.