11.8.2021 JUDr. Jana Guoth,  odborná konzultantka ZSaUN

Postiť bytový dom bezpodmienečne odporúčam. Poistenie bytového domu je súčasťou mesačného zálohového predpisu. Mesačný zálohový predpis by mal byť vlastníkmi schvaľovaný v zmysle § 14b ods. 1 písm. j zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Zákon stanovuje, že zásady určenia výšky mesačných úhrady za plnenia schvaľujú vlastníci nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Správca by to schváliť mal dať, ak sa bytový dom poisťuje a zavádza sa táto položka do predpisu. Ak s tým súhlasí nadpolovičná väčšina všetkých vlastníkov, správca má povinnosť bytový dom poistiť.