2.1.2023 JUDr. Jana Guoth,  odborná konzultantka ZSaUN

V zmysle § 14a ods. 7 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov „Platné rozhodnutia sú záväzné pre všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome“ .

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov ani iná platná legislatíva neupravuje nejaké výnimky alebo obmedzenia  a úľavy v takýchto prípadoch.

Bývanie v bytovom dome je spoločným bývaním so spoločnou starostlivosťou o spoločné časti a zariadenia bytového domu, kde sa rozhoduje zákonom stanovenou väčšinou.

Ak vlastníci platne rozhodnú o úvere pre bytový dom, priamo povedané nemusí sa brať ohľad na ostatných, a tí sa musia podieľať na zvýšenej tvorbe do fondu prevádzky, údržby a opráv.