31.5.2021 JUDr. Jana Guoth,  odborná konzultantka ZSaUN

Ak ste sa na niečom dohodli, predpokladám na zhromaždení bytového domu, tak by o tom mal byť písomný záznam v zápisnici zo zhromaždenia. V prvej vete uvádzate, že ste sa dohodli, že si dáte pokryť balkóny na vlastné náklady následne, že sa to uhradilo z fondu opráv?

Nárok na finančnú kompenzáciu by ste však mali len za predpokladu, že ste sa tak a teda vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome dohodli, žiaden zákonný nárok vám na kompenzáciu nevzniká, a teda je to len na dohode a odsúhlasení vlastníkov.