10.8.2021 JUDr. Jana Guoth,  odborná konzultantka ZSaUN

Ak sú v bytovom dome dva spôsoby vykurovania ako uvádzate, teda plyn a elektrika, a revízie plynového zariadenia sa hradia z fondu prevádzky, údržby a opráv, tak aj revízie elektrického zariadenia by sa mali hradiť z fondu prevádzky, údržby a opráv. Nemusí to byť tak, ak by sa jednalo napríklad len o byty, ktoré sa z vlastného rozhodnutia odpojili a zriadili vlastné vykurovanie.