4.5.2021 JUDr. Jana Guoth,  odborná konzultantka ZSaUN

V prvom rade je dôležité vedieť či pozemok, ktorý chcete upravovať pred bytovým domom je vo vlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome alebo nie. Pokiaľ sú vlastníkom pozemku vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, a teda ide priľahlý pozemok, kľudne sa na úpravu pozemku môžu použiť finančné prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv, a teda klasicky o použití financií rozhodnú vlastníci. Ak je vlastníkom pozemku niekto iný, napr. obec, mesto tak financie z FPUO nemôžu byť použité na úpravu takéhoto pozemku, resp. vôbec by ste do tohto pozemku nemali nijako zasahovať.