5.2.2021 JUDr. Jana Guoth,  odborná konzultantka ZSaUN

Revízia elektrických zariadení by mala byť bezpodmienečne vykonaná aj napriek pandemickej situácii. Ide o vyhradené technické zariadenia, ktoré sa mimochodom nachádzajú v spoločných častiach bytového domu, a teda revízny technik nemusí vchádzať do bytov. Postup správcu v tomto prípade nie je správny. V prvom rade by mala byť zabezpečená bezpečnosť vyhradených technických zariadení v bytovom dome, a teda bezpečnosť jeho obyvateľov.

Pri výmene vodomerov postupujú správcovia v súčasnej situácii rôzne. Niektorí vodomery meniť chodia, iní zase nie.  V každom prípade, správca mal dosť času od 15.3.2020 a taktiež priestor, kde neplatili tak prísne opatrenia, aby pristúpil k výmene vodomerov. Podľa môjho názoru správca nepostupoval správne. V prvom rade, by som správcu písomne vyzvala na riadne plnenie svojich povinností, v opačnom prípade odporúčam obrátiť sa s podnetom na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá konanie správcu preverí.