4.2.2020 Zdenka Jurčáková Odborný, konzultant ZSaUN

Vlastníci bytov a NP v dome vykonávajú úhrady do fondu prevádzky, údržby a opráv podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu § 10, ods. 1

Rozhodnutie vlastníkov je v rozpore so zákonom č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Doporučujem prepočítať zvýšenie 5  eur x počet bytov v dome a podeliť celkovým spoluvlastníckym podielom v dome. Tak Vám vyjde navýšenie na m2 a ten premietnite do tvorby FO každého bytu,

Tento prepočet potom oznámte na vývesnej tabuli v dome, Správca musí pokračovať podľa zákona a nemôže konať v rozpore so zákonom, nie je podstatné, že si to takto vlastníci schválili, správca musí ovládať zákon a nie jednotliví vlastníci ( aj keď je pravdou, že neznalosť zákona nikoho neospravedlňuje).

Chcem veriť, že správca na schôdzi vlastníkov nebol prítomný, aby vlastníkov upozornil, že prijímajú rozhodnutie, ktoré nie je v súlade so zákonom, teda je neplatné.